Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1992–2006 ilköğretim görsel sanatlar dersi (resim-iş) öğretim programlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1992–93 öğretim yılından itibaren denenip geliştirilmek üzere uygulanmasına başlanmış ve yaklaşık on dört yıl süreyle uygulanmış olan İlköğretim Resim-İş Dersi öğretim programı ile 2006 yılından itibaren Görsel Sanatlar Dersi olarak isim değişikliğiyle, kademeli olarak uygulanmaya başlanan yeni Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun eğitim felsefesine uygunluğu, içerik ve ölçme değerlendirme süreçleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada 1992 yılında hazırlanıp 2006 yılına kadar uygulanan eski program ile çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde “yapılandırmacı yaklaşım” olarak tanımlanan ve öğrenci merkezli yeni bir eğitim modeline göre hazırlanıp 2006 yılından itibaren de uygulanmaya konulan yeni görsel sanatlar dersi öğretim programı ele alınmış ve karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, her iki program; 1. Eğitim felsefesine uygunluğu açısından, 2. Programların içeriklerinde; öğrenme alanları, kazanımlar (amaçlar) ve konu alanı açısından, 3. Ölçme değerlendirme süreçleri açısından, karşılaştırılarak sonuç ve yorumlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In that study curriculum of primary education Picture - Work Lesson which is tried and started in order to develop at 1992-93 education year and curriculum of new Visual Arts Lesson which is renamed version of former lesson and applied in a gradual manner are comparatively assessed in terms of relevance of education guide and program to education philosophy by means of comparison of content and measurement evaluation continuums. In research, old program which is prepared at 1992 and applied until 2006 and Visual Arts Lesson’s new program which is prepared according to a new education model, named as “constructivism approach” in developed and developing countries, prepared according to a student based education program are compared. On result of the research both education program are compared on viewpoints of 1.Relevance to education philosophy 2. Contents of programs in terms of learning areas, earnings (aims) and subject area 3. Measurement evaluation continuums and reached comments and results.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :