Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyıl başlarında çankırı havalisinde eşkıyalık hareketleri ve isyanlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti özellikle 17. yüzyılla beraber içte ve dışta önemli denilebilecek bir güç kaybına uğramış, bunun neticesi olarak İmparatorluk coğrafyasında mühim iktisadi ve sosyal çalkantılar husule gelmiştir. Devletin iktisadi, siyasi, askeri ve soysal tedbirler almaya çalışmasına rağmen, uzun süren savaşlar, sınır boylarında yaşanan askeri mağlubiyetler ve iktisadi buhran, özellikle Anadolu’da uzun yıllar sürecek asayişsizlik vasatının oluşmasına zemin hazırlamıştı. Hususen paşa kapısında istihdam edilirken bir şekilde boşta kalan leventlerin, yanlarına topladıkları avaneleriyle eşkıyalık faaliyetlerine girişmeleri, bunun yanında iskanlarında bir türlü muvaffak olunamayan konar-göçer aşiretlerin halka ve zirai alanlara saldırarak zulümler icra etmeleri 19. yüzyıla gelindiğinde Anadolu’da asayişsizliğin temel faktörlerini teşkil etmekteydi. Bu yüzyıl başında Anadolu Eyaleti’nin bir sancak merkezi olan Çankırı ve havalisinde bu türden eşkıyalık hareketlerinin önemli ölçüde etkili olduğunu görmekteyiz. Bu makalede belgelerin şahitliğinde 19. yüzyıl başlarında Çankırı’da vukua gelen bazı eşkıyalık ve isyan hareketleri incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Due to the substantial loss of both, inner and outer importance and power from which the Otoman Empire had suffered especially at the begenning of the 17th century, massive social, economical and military disorders, together with the territorial problems began to occur. In spite of the precautions taken in to improve the political, economical, social and military poor stuation, facts as long term wars and minor defeats along the borderline had started the long period of the public disorder, especially in Anatolia. Specifically the “levents”, normally serving for the Empire then dismissed from their duties, together with their allies of all sorts used to play the crucial role in the acts of banditry and rebellions which took place at the beginning of the 19th century in Anatolia, by tyrannizing the inhabited rural areas as long as the areas hardly dwelt by semi nomadic tribes. In this context the massive importance of rebellions and banditry acts, taking place at the begening of the 19th century in Cankiri- the center of one of the sanjak of the Anatolian Province becomes explicit. In the following article some of these acts of violence are analyzed basing upon the relevant documents of the times.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :