Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1642 tarihli avâriz defterine göre vize sancaği kazalari

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

XV. ve XVI. yüzyılların önemli kaynaklarından olan tahrir defterleri tımar sistemindeki çöküntüye bağlı olarak XVII. yüzyılda önemini kaybetmiştir. XVII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren  avârız  vergisinin  yıllık  vergiye  dönüştürülmesi  ve  iltizam  sisteminin yaygınlaştırılmasıyla avârız defterleri ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada Vize sancağına tabi Kırkkilise, Hayrabolu, Pınarhisar ve Havass-ı Mahmud Paşa kazaları incelenmiştir. Bu kazaların merkez nüfusları ve mahalle yapılanmaları ile kazalara tabi köylerin nüfusları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ayrıca Vize sancağındaki kazalar ve bu kazalara bağlı köylerdeki askeri ve dini sınıfa mensup kişiler de tablolarda belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tax registers, which were among the important sources of the 15th and 16th centuries, lost their importance in the 17th century as a result of the collapse of the timar system. As avâriz tax (extraordinary tax) was turned into annual tax as of the first quarter of the 17th century and tax farming became widespread, avâriz registers (extraordinary tax registers) came  to  the  forefront.  In  this  study,  Kırkkilise,  Hayrabolu,  Pınarhisar  and Havass-ı  Mahmud  Paşa  townships  affiliated  to  Vize  district  were  examined.  The populations of  centers  of  those  townships,  their  neighborhood  structures,  and  the populations  of the  villages  affiliated  to  the  above-mentioned  townships  were examined  separately. Furthermore, those people who were members of military and religious classes in the townships of Vize district and the villages of such townships were tabulated. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :