Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerinin demografik özellikler açısından incelenmesi: pınarhisar myo örneği

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunda meslek yaşamı kavramı, değişiklik göstermekte ve kariyer kavramı ön plana çıkmaktadır. Kişilerin bir meslek alanında dikey bir biçimde yükselmeleri geleneği, bilgi toplumunda değişmekte; kişiler ömürleri boyunca birden çok alanda kendilerini geliştirmek durumunda kalmakta ve diğer yandan mesleki alanlarında yatay ilerlemeleri de mesleki gelişme içinde düşünülmektedir. Bilgi işçisi ve yaşam boyu öğrenme gibi bilgi toplumuna özgü kavramlarla birlikte, kariyer kavramının içeriği de kişilerin ömürleri boyunca kendi gelişimlerinin inisiyatifini kendilerinin ellerine aldığı ve bir işyerinden çok, farklı işyerlerinde kendilerini gerçekleştirme gereksinimlerini tatmin ettikleri bir bağlama kavuşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin kariyer tercihlerini belirlemek ve bu tercihlerin öğrencilere ait demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden anket tekniği ile veri toplanmış ve toplanılan veriler analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda kariyer tercihi altı alt boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar Sosyal, Araştırmacı, Sanatçı, Geleneksel, Gerçekçi ve Girişimci kariyer boyutlarıdır. Bu boyutların, öğrencilerin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Çalışma ile öğrencilerin kariyer tercihi boyutları üzerinde etkili olan demografik özelliklerin tespit edilmesiyle kariyer tercihlerine ilişkin bir profil elde edilmişti

Özet İngilizce :

The professional life concept has been changing and the concept of career has been important. The vertically improvement along the hierarchy becomes less significant and the individuals have to improve themselves on many fields. Also, the horizontal improvement is thought to be a part of the professional development. Together with the concepts of knowledge work and lifelong learning, the content of the career concept becomes to be involved with the individuals' initiatives to take the control of their career processes and the context of the career concept turns into what the employees satisfy their selfactualization need by working in different organizations. The aim of this study is determine the career choices of the students at Pınarhisar Vocational College and to reveal whether these choices have significant relations with the demographic characteristics of the students. Data were collected from the students by means of a questionnaire and the collected data were analyzed. As a result of the factor analysis, six factors (Social, Investigative, Artistic, Conventional, Realistic and Enterprising) were extracted from the career choice items. These factors were found to be statistically in relation with the demographic characteristics. As a result of the study, a profile of the demographic characteristics, which influence the career choices arouse.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :