Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi ve yorgunluk

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi1
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma Kırklareli üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerde uyku kalitesi, yorgunluk ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışma 1-15 Nisan 2011 tarihleri arasında Sağlık Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 558 öğrenci üzerinde yapıldı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özellikleri sorgulama formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Piper Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) ile toplandı. Öğrencilerin PUKİ puan ortalaması 6.9+2.4; PYÖ puan ortalaması ise 4.3+2.2'dir. Öğrencilerin %69.5'inin PUKİ puan ortalaması 5 ve altındadır. Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin uyku kalitesi en kötü düzeyde iken, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO'da öğrenim gören öğrencilerin uyku kalitesi en iyi düzeydedir. Kronik hastalığı olanlarda, sigara içenlerde, her gün aynı saatte yatmayanlarda uyku kalitesi kötüdür. Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin yorgunluğu en fazla iken, Sağlık Hizmetleri MYO ve Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin yorgunluğu en az düzeydedir. Sigara içenler ve şu anda bir işyerinde çalışanlar daha fazla yorgunluk deneyimlemektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin uyku kalitelerini arttırmak ve yorgunluklarını azaltmak için girişimlerde bulunulması; öğrencilerin uyku kalitesini arttırmak için, kronik hastalığı olanların etkin şekilde tedavi edilmesi, sigaranın azaltılması/bırakılması, her gün aynı saatte yatmaya yönelik girişimlerin planlanması önerilmektedir. Yine öğrencilerin yorgunluğunu azaltmak için sigara içilmemesine ve bir iş yerinde çalışanların düzenli dinlenmesine yönelik girişimlerde bulunulması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The study was done as descriptive in order to determine the sleeping quality, fatigue and associated factors among students who study at Kirklareli University. The study was conducted on 558 students who study at College of Health, Vocational School of Technical Sciences, Vocational School of Social Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Vocational School of Health Services and Faculty of Economics and Administrative Sciences between the dates 1 – 15 April 2011. Data were collected via Piper Fatigue Self-Report Scale (PFSS), Pitsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and socio-demographic characteristics query form prepared by researchers. The average of students' PSQI points is 6.9+2.4; the average of PFSS points is 4.3+2.2. The average of PSQI points of students' %69,5 is 5 and below. Whilst the sleep quality of students at Vocational School of Technical Sciences and Vocational School of Social Sciences is the worst, the sleep quality of students at College of Health and Faculty of Economics and Administrative Sciences is at the best level. The sleep quality is bad at the ones who smoke, have chronic diseases and who don't sleep at the same time every day. Whilst the fatigue level of students at Vocational School of Technical Sciences and Vocational School of Social Sciences is the highest, the fatigue level of students at Vocational School of Health Services and Faculty of Arts and Sciences is the lowest. Smokers and students who are still working experience much more fatigue. In accordance with these results, it is suggested to take steps in order to increase the sleep quality and decrease fatigue of students at Vocational School of Technical Sciences and Social Sciences; to plan the steps of sleeping at the same time everyday; to reduce / give up smoking; to treat the ones who have chronic diseases effectively; in order to increase the sleep quality of students. It is again recommended to take steps towards relaxing regularly of the ones who are working and not smoking so as to reduce the fatigue of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :