Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite eğitimi alan öğrencilerin avrupa birliği üyeliğine bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; üniversite eğitimi alan gençlerin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine bakış açıları ve üniversite eğitimi alan gençlerin AB üyeliğinden ekonomik ve özgürlükler anlamında beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evreni olarak Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri belirlenmiştir. Araştırma evreninin belirlenmesinde; okulda hem sosyal hem de fen bilimlerinin alanına giren programlarda eğitimin yürütülmesi etkili olmuştur. Araştırma evrenini oluşturan öğrenci sayısı 833 tanedir. Örneklem belirlemede ise devam zorunluluğu bulunan öğrenciler esası oluşturmuştur. Bu öğrencilerin sayısı 708 tanedir. Veri toplama sürecinde bu öğrencilerden 483 tanesine ulaşılmıştır. Veriler SPSS 13.0 istatistik programı vasıtasıyla analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür. a) Pınarhisar MYO'nda eğitim alan öğrencilerin %46,6'sı Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmamaktadırlar. b) AB üyeliğini program bazında sadece turizm programı öğrencileri istemektedir. c) Öğrenciler AB üyeliğinin ülkemizin olanaklarına ve özgürlüklerine katkı sağlayacağına inanmaktadırlar.

Özet İngilizce :

In this project, it is intended to determine the feeling of the students studying at university to EU membership process, and their expectation from EU membership process by means of economics and freedom. Students of Kırklareli Unıversıty Pinarhisar Vocational of Higher School are chosen as the examination universe. In the determination of the examination universe, the existance of both social and science courses are effective. The count of students constituting the examination universe is 833 pieces. Basically, students with attendance obligation are chosen as sample. The count of these students is 708 pieces. In the data collection stage only 483 of these students are reached.The data are analyzed by SPSS 13.0 statistical software. It is possible to summarize the result like below: a) 46,4% of the students of Pinarhisar Vocational of Higher School have pozitive look on EU membership; b) On the basis of the study programs, only students of tourism program desire the membership of EU; c) Students believe that EU membership will contribute to our country by means of facilities and liberty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :