Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki elektrik iletim tesislerinde meydana gelen iş kazalarının analizi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Her türlü ekonomik faaliyetin temel girdisi olan elektrik enerjisinin kullanım alanının artması, en küçük yerleşim birimine kadar uzanan iletim ve dağıtım şebekesinin tüketiciye sağladığı kullanım kolaylığı, elektrik enerjisi tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payını da sürekli olarak artırmaktadır.[1] Günümüzde, elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri büyük öneme sahiptir. Mevcut teknoloji, büyük bir oranda elektrik enerjisi kullanımına bağımlıdır. Bu nedenle; bu tesislerde meydana gelebilecek bir kaza, tesisin tekrar devreye girmesine kadar, bu ünitelerden beslenen endüstriyel kuruluşların üretimlerinin durmasına, şehirlerin aydınlatılamamasına ve diğer birçok maddi zararlara sebep olmaktadır. Yani, bu kazaların çoğu zaman dolaylı maliyetleri doğrudan maliyetlerine göre çok daha fazladır. Ayrıca, elektrik enerjisinin diğer enerji kaynaklarına kıyasla birçok avantajı olmasına karşın, üretilen enerji depo edilemediğinden, üretildiği anda kullanılması zorunluluğu vardır. Bu durum, elektrik iletim ve dağıtım hatlarının önemini artırmaktadır[1]. Elektrik iletim sistemleri, iletim hatları ve trafo merkezlerinden oluşmaktadır. Üretim merkezlerinde üretilen enerji, kullanıcılara iletim hatları üzerinden dağıtılmaktadır. Trafo merkezleri ise, üretilen elektrik enerjisinin, en az kayıpla son kullanıcılara ulaştırılması için voltaj ayarlanmasının yapıldığı ünitelerdir. 2003-2011 yıllarına ait kaza verileri incelendiğinde, bu dönemde Türkiye'de elektrik iletim sistemlerinde 171 iş kazasının meydana geldiği, bu kazalarda toplam 16 çalışanın yaşamını yitirdiği ve bu kazaların önemli bir kısmının sonuçları itibariyle büyük kazalar olduğu görülür. Son dokuz yılda vuku bulan 171 kazanın %52,1'i ya ölümle ya da ağır yaralanmalarla sonuçlanmıştır[2]. Bu değer Türkiye geneli için % 3,9 civarındadır[3]. Bu durum, elektrik iletim sektöründe İş Güvenliği çalışmalarının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Gerek kaza sayısına düşen ölüm oranının yüksek olması, gerekse bu kazaların dolaylı maliyetlerinin çok yüksek olması, elektrik kazalarının özellikle incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 2003-2011 yılları arasında TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'da meydana gelen kazalara ait kaza raporlarından hareketle, elektrik kazaları analiz edilmiştir. Ayrıca, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve TEİAŞ verilerinden hareketle, Türkiye genelinde meydana gelen kazalar ile TEİAŞ kazaları, uluslararası kaza istatistikçilerinin de kullandığı, çeşitli parametreler açısından kıyaslanmıştır.

Özet İngilizce :

The increase in the area of use of electric energy, which is the primary ingredient in all kinds of economic activity, transmission and distribution network which provide the consumer ease of use ranging to the smallest residential unit continuously increase the share of electric energy consumption in total energy consumption [1]. At present, electricity generation, transmission and distribution systems are of great importance. The current technology is heavily dependent on the use of electric energy. For this reason, an accident which occurs in plants, until the plant is reactivated, stops the production of industrial enterprises relying on these plants. Cities cannot be illuminated. Furthermore, it causes many other financial damages. In other words, most of the time, indirect costs of these accidents are much higher than the direct costs. Besides, though electric energy has several advantages over other energy sources, it has to be used at the moment of production since the produced energy cannot be stored, which increases the importance of electricity transmission and distribution lines [1]. Electricity transmission systems are composed of transmission lines and substations. The energy produced at the production plants are distributed over the transmission lines. As regards substations, they are the units in which voltage is regulated in order to transmit the produced energy to the last users with minimum loss. When the accident data between the years 2003-2011 is analyzed, it is seen that 171 occupational accidents occurred and 16 workers died at the electricity transmission systems within this period, and a significant percentage of them are the major accidents in terms of their results. 52,1 % of 171 accidents that have occurred in the last 9 years, resulted in either death or serious injuries [2]. This value is about 3.9 % for Turkey [3]. This reveals how important the study occupational safety is for electricity transmission sector. Not only death rate per accident but also very high indirect costs of these accidents suggest a special study of electrical accidents. In this study, we have analyzed the electrical accidents between 2003-2011 by means of the accident reports of TETC (Turkish Electricity Transmission Company). The electrical accidents in TETC and the accidents throughout Turkey have also been compared using the data of SSI (Social Security Institution) and TETC in terms of various parameters used by the statisticians all over the world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :