Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk iş hukukunda çocuk işçi çalıştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede çalışma yaşamında çocuk işçilerin hukuksal durumu ele alınmıştır. Herşeyden önce Türk iş hukukunda çocuk kavramı ve çocuk sayılma yaşı irdelenmiş, çırak ve stajyerden farkı anlatılmaya çalışılmıştır. Yine makalede çocukları çalışma hayatına iten sebepler üzerinde durulmuştur. Çocuk işçiyi korumaya yönelik haklar makalede iki başlık altında incelenmiş ve yasaya aykırı olarak çocuk işçi çalıştırmanın sonuçları makalede izah edilmeye çalışılmıştır. Bu makalede Yargıtay kararları da ele alınarak, uygulamada, somut olayda Yargıtay'ın tutumuna da yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

This article discusses the legal status of workers working in the child. First of all, it is to explaın that the mean of chıld and age of chıld in the Turkısh Labor Law. And study of the explaın that what the difference is about child labor, articled clerk and aprentice. Again, the article focuses on the reasons for pushing their children working life. Children under two in the article title to protect employee rights, and illegal child labor as reviewed the results of running to explain in the article. This article discusses the Court of Appeal's decisions, on the basis of the application.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :