Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk hukukunda oturma hakkı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO1
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

İrtifak hakkı ayni bir hak olup, hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi verir. Ancak hak sahibine tanıdığı bu yetki sınırlıdır. Medeni Kanunumuz irtifak türlerini taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklar olarak belirlemiştir. Söz konusu bu irtifaklar sınırlı sayıda (numerous clausus) olup, bunların dışında irtifak hakkı kurmak mümkün değildir. Makalemizde irtifak haklarından biri olan oturma (sükna ) hakkı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. En geniş yetkileri veren mülkiyet hakkından ve diğer ayni haklardan farkları ortaya konmuştur. Oturma hakkının konusu, çeşitleri ve sona erdiren haller kısaca izah edilmeye çalışılmıştır. Konu incelenirken Yargıtay kararlarına da yer verilerek, uygulamada ki durum ortaya konmuştur

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It ıs a kind of easement rights, the right holder shall authorize the use of the goods. However, this authority is limited to the rights granted to the owner. Civil law on the types of easements in favor of the immovable easement, usufruct, right of residence, top right, right, and other irtifaklar identified as the source. Irtifaklar such that a limited number of (numerous clausus) and outside it is not possible to establish appurtenances. In this article, which is one of the rights of easement seating (habitation) are discussed in detail right. Property rights and other real rights in the broadest powers of the differences that have been revealed. Sitting right in, types, and briefly tried to explain the circumstances that ended. Topics also included reviewing the decisions of the Supreme Court, in practice, the situation is reveal

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :