Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm perspektifinden politik krizlerin ekonomiye yansımaları

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede politik krizlerin turizm üzerinde yarattığı etkiler irdelenmiştir. Türkiye tarihinde iz bırakan politik krizler arasından bazıları seçilmiş, bunların turizme, dolayısıyla ekonomiye etkileri ortaya konulmuştur. Saptanan her kriz için; krizin yaşandığı yılın verileri yanı sıra, kriz öncesi ve sonrası ikişer yıla ait veriler de Türkiye İstatistik Kurumunun web sitesinden dinamik sorgulama ile alınmış ve işlenmiştir. Böylece kriz önce ve sonrası dönemler için farklılıklar ortaya konulmuştur. Çalışma öncelikle dış ticaret verileri üzerinde, sonra turizm verileri üzerinde yapılmış, sayısal veriler değerlendirilmiş, sonuç ve öneriler kısmıyla çalışma tamamlanmıştır. Çalışma politik krizlerin; yaşanan krizin derinliğine, boyutuna, önemine, şiddet ve süresine bağlı olarak, değişen ölçülerde turizmi etkilediğini ortaya koymaktadır. Politik krizlerin ülke ekonomisini ve özellikle de turizmi olumsuz yönde etkilemesi arzulanmadığından; krizlerin proaktif bir yaklaşımla ele alınması, olası politik krizlere her zaman hazırlıklı olunması gereklidir. Bunun için de ülke turizminin hassasiyetini giderecek, turizmcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarının ve devletin işbirliğiyle, kontrolü ele almasını sağlayacak politikalar izlenmeli, yapılanma buna göre olmalıdır. Her şeyden önce turizm işletmelerinin ve onların bütünlediği turizm endüstrisinin sürekli öğrenen organizasyon olması, yaşananlardan ders çıkarması, her daim hazırlıklı olması ve krizleri yönetmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The paper handles political crises' reflections on the economy from the tourism perspective. Some of the crises, having printed themselves on Turkish memory have been chosen among several others. These crises' effects on tourism and economy subsequently have been demonstrated. For each of these crises, data covering five years, representing pre, post and crises year have been harvested from Turkish Statistical Institute via dynamic search. Thereby differences, if any have been exhibited. Foreign trade has been evaluated firstly, data covering tourism secondly, all data summarized in tables have been studied lastly. The paper concludes with comments and suggestions. It demonstrates that the political crises have differing caliber effects on tourism income of Turkey, depending on the depth, size, importance, severity and duration of the crisis. Since negative effects of political crises are not welcome, they need to be handled proactively and ever readiness to these crises is also critical. To achieve this mission, country's tourism needs to be desensitized through policies enabling tourism enterprises', nongovernmental organizations' and government bodies' cooperative control and restructuring accordingly. Ante omnia, tourism entities and the industry composed of them, need to learn from lessons, become learning organizations, be always prepared and to manage the crises.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :