Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam verimli bakım ve ekipman etkinliği: bir imalat işletmesinde uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Toplam Verimli Bakım (TVB); etkinlik analizleri, grup çalışmaları, planlı ve otonom bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, sıfır hata, sıfır makine ve sistem duruşunu hedefleyen bir varlık yönetimi sistemidir. Bu çalışmada, öncelikle bakım kavramı açıklanmış ve ekipman etkinliğiyle ilgili literatür taraması sunulmuştur. İşletme varlıklarının etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan, Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) kavramı ve bu kapsamda gerçekleştirilen makine ve ekipman uygunluğu, performans etkinliği, kaliteli ürün oranı hesaplamalarına ilişkin denklemler ifade edilmiştir. Son kısımda ise, aspiratör imalatı yapan bir firmada gerçekleştirilen TEE analizi çalışması sunulmuştur. Yapılabilecek iyileştirme faaliyetleri kapsamında, uygunluk değerinin arttırılması için süreç planlaması ve bir dakikada kalıp değişimi gibi önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Total Productive Maintenance (TPM) is the assests management system aimed to zero fault and zero machine and system using effectiveness analysis, group studies, planned and autonomous maintenance activities. In this study, firstly maintenance concept is explained and literature review related to equipment effectiveness presented. Secondly, TPM philosophy is introduced, Overall Equipment Effectiveness (OEE) framework is described with the components and machine availability, performance efficiency, quality rate equations and calculations clarified to measure the firm's efficiency about own assets. Lastly, detailed OOE case study performed in a cooker hood manufacturing company and some improvement actions like single minute exchange die (SMED) and process planning activities for development for availability were suggested.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :