Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hakkari Üniversitesi1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Ödev, genellikle planlı çalışma, sorumluluk, bilgi ve beceri kazandırabilme gibi bazı davranışları öğrencide oluşturabilmek için verilir. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim (lise) 9. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, Kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il merkezindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 476 ortaöğretim 9. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan 'genel tarama modeli' kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan, 20 maddeden oluşan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Anketli olan bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre; ortaöğretim 9. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, kimya dersi ile ilgili ev ödevlerini gününde veya zamanında yaptıklarında okulda işledikleri konuları pekiştirdiklerini, konuları daha iyi anladıklarını, derslere daha iyi motive olduklarını ve öğrendiklerini daha iyi kavradıklarını belirtmektedirler.

Özet İngilizce :

Homework is generally given to generate some behaviours such as ability to work planful, ability to save information and skill for students. The purpose of this study is to determine the attitudes of students educating in 9th grade of secondary education (high school) about the homeworks given in chemistry lessons. Survey sampling consists of 476 9th grade students educating secondary school which depends on Adana Provincial Directorate for National Education, in city center in 2010-2011 curriculum. In the study, "general screening model" which is one of the descriptive screening methods is used. Validty and reliability study of the questionaire consisting of 20 questions is conducted and Cronbach Alpha internal reliability coefficient is calculated as 0,90. According to the result of this study with questionaire, students educating in 9th grade of secondary education indicate that when they do their homeworks related to chemistry timely or daily, they confirm the subject treated at school, better see the points, better motivate to the lessons and comprehend what they learn.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :