Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 27 - 47 2017-06-30
TÜRK KAMU BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: 2003–2015 DÖNEMİ
Ali BORA,Erdal ARSLAN
18 261

Öz Çalışmanın amacı; 2003–2015 dönemi kamu bankalarının oran analizi ile karşılaştırmalı olarak performanslarının değerlendirilmesidir. 1991 yılında 8 olan kamu bankası sayısı 1992–1994 döneminde 6’ya, 1995–1997 döneminde 5’e, 1998–2000 döneminde 4’e gerilemiş, 2001 yılından itibaren 3 olarak varlığını devam ettirmiştir. Karşılaştırması yapılacak kamu bankaları 2001 yılından itibaren varlığını devam ettiren Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası olacaktır. Kamu bankalarının sayısı 3 olmasına rağmen ilgili dönemde aktif büyüklüğüne göre sektör payları toplamda ortalama %30, kullandırdıkları krediler ve alacaklara göre ortalama %25, toplam mevduata göre %36 civarında olmuştur. Kamu bankalarının karşılaştırılması oran analizi yöntemi ile yapılacaktır. Oran analizi karşılaştırmalar için kullanılan anlaşılır ve yaygın bir teknik olması nedeni ile tercih edilmiştir. Oran analizinde kullanılacak oranlar; aktif kalitesi, öz kaynak yeterlilik, karlılık, likidite oranları gibi oranlar kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Türk Bankacılık Sistemi, Kamu bankaları
Akbulut, R. ve A. S. Albayrak (2009). “Mevduat bankalarında performansın mülkiyet yapısına göre finansal göstergelerle incelenmesi”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Cilt: 46, Sayı: 530, s. 27 – 40.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Ali BORA
Erdal ARSLAN