Cilt: 8 - Sayı : 2
İntihar Saldırıları: Terör mü Özgürlük Arayışı mı?
Suicide Attacks: Is it Terror or Search for Freedom?
Reşat AÇIKGÖZ

10 3

Bu makalede, intihar saldırıları terör ve özgürlük bağlamında ele alınmaktadır. Günümüzün en önemli siyasal olayları arasında yer alan intihar saldırıları, kimilerine göre terör eylemleri, kimilerine göre ise bir özgürlük arayışıdır. Zira bakış açılarına göre değerlendirmeler farklılık göstermektedir. Hâkim anlayışlar, özellikle terörle mücadele eden hükümetler ve statükoya yakın duran kesimler, intihar saldırılarını terör eylemleri olarak görmektedirler. Buna karşılık, bir mücadele taktiği olarak intihar saldırılarına başvuran örgütler ve bu saldırıları gerçekleştiren örgüt mensubu bireyler ise, kendi intihar eylemlerini özgürlük/bağımsızlık arayışı çerçevesinde değerlendirmektedirler. Makalede her iki görüşün argümanlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Makalede ayrıca, bir öldürme eylemi ve intikam aracı olarak ele alınan İntihar saldırılarının belirli coğrafyalarda, özellikle yoğun çatışma ve işgallerin yaşandığı yerlerde, yoğunlaştığına dikkat çekilmektedir. İntihar saldırılarının anlaşılması için örgütlerin ve bireylerin yapmış olduğu özgürlük vurgusu üzerinde durulmakta; bu saldırıların nedeni olarak da yabancı işgali, çatışma ortamı, örgütlerin politik amaçları ve bireylerin sosyopsikolojik özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Makalede, intihar saldırıları ve saldırganlarıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına değinilmekte ve bu sonuçlardan hareketle, daha sağlıklı değerlendirmelerde bulunmak için, bu eylemlere başvuran örgüt ve örgüt mensuplarının amaç ve özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Makalede, intihar saldırılarının sadece basit terör eylemleri olarak görülemeyeceği, aksine karmaşık özellikler sergilediği ve özgürlük ve onur gibi kavramlarla birlikte ele alınıp incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this work, suicide attacks are examined in the context of terror and freedom. Suicide attacks, which are seen as one of the most important political events in these days, are considered to be terror attacks for some or a search to be more free the others. Since there are various evaluations on this. The dominant understandings, especially governments who fight against terror organizations and groups representing established order, consider the suicide attacks as a terror attacks. On the other hand, the organizations, who apply suicide attacks as a tactic for fighting, and individuals who perform these attacks has evaluated their suicide attacks in the context of freedom/independence seeking. In this work the arguments of these two different views are comparatively examined. Furthermore, suicide attacks have been intensified certain geographical region for purpose of mass killing and revenge where intense conflict and invasion has been experienced. In order to understand motive of these actions, executioners of these killings, responsible individuals and organisations’ their explanatory statements are investigated. In their statements they said that they have done this action for the sake of freedom. The reasons of their assault stand for alien invasions, conflict environment, and political objective of organisations and socio-psychological attitudes of individuals. In the article, findings of investigations of the other researchers on suicide attacks and attackers are summarised briefly. In conclusions, in order to have healthy view on these matters, objective and attitudes of these organisations and individuals should be thoroughly examined. Furthermore, in the article mentioned that suicide attacks simply cannot be seen as only act of terror, in the contrary exhibit complex features. They need to be investigated with concept of freedom and dignity.
Anahtar Kelimeler: İntihar Saldırıları, Terör, İntihar, Özgürlük Arayışı, Direniş Kimliği
Anahtar Kelimeler: Suicide Attacks, Terror, Suicide, Freedom, Resistance Identity.

Kaynakça

AÇIKGÖZ, R. (2008) “Adalet ve Özgürlük Bağlamında Türkiye’de Demokrasi”, Köprü.

AYDINALP, H. (2011) İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birleşik Yayınevi. Ankara.

ARIBOĞAN, D. Ülke (2003) Tarihin Sonundan Barışın SonunaTerörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak, Timaş Yayınları, İstanbul.

BALCI, K. (2002) “Öldürmek İçin Ölmek”, http://www.aksiyon.com. tr/aksiyon/haber-11173-26-oldurmek-icin-olmek.html

BARBER, Benjamin R. (2003) McWorld’e Karşı Cihad- Yeni Dünya Düzenini Biçimlendiren Güçler: Küreselcilik ve Kabilecilik, (Çev. Eser Birey), Cep Kitapları, İstanbul.

CANDANSAYAR, S. (2002) “Terörizm ve Psikiyatri”, Silinen Yüzler Karşısında Terör, (Der. Cemal Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara.

CASTELLS, M. (2006) Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt: Kimliğin Gücü (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

CİRHİNLİOĞLU, Z. (2004) Terör ve Toplum, Gündoğan Yayınları, İstanbul.

CRONIN, Audrey K. (2003) “Terrorists and Suicide Attacks”, http://www.fas.org/irp/crs/RL32058.pdf

ÇAPAN, E. (2004) “Suicide Attacks and Islam”, http//www.muslimway.org

DURKHEIM, E. (1992) İntihar, (Çev. Özer Ozankaya), İmge Kitabevi, Ankara.

ERGİL, D. (2000) “Suicide Terrorism in Turkey”, Civil Wars, 3 (1).

ERKİLET, A. (2004) Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler, Baskı, Hece Yayınları, Ankara.

GÜZEL, C. (2002) “Korkunun Korkusu: Terörizm”, Silinen Yüzler Karşısında Terör, (Der. Cemal Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara.

FANON, F. (2007) Yeryüzünün Lanetlileri, (Çev. Şen Süer), Versus Kitap, İstanbul.

HASSAN, R. (2008) “Global Rise of Suicide Terrorism: An Overview”, Assian Journal of Social Science, 36.

JABER, H. (2002) “Filistinli İntihar Bombacısının Dünyasına Yolculuk”, http://www.patikalar.net/fceviri.htm.

HÜSEYİN, A. (2004) Ortadoğu’da Devlet ve Terör, (Çev. Taha Cevdet), Baskı, Pınar Yayınları, İstanbul.

KHOSROKHAVAR, F. (2006) İntihar Bombacıları: Allah’ın Yeni Şehitleri, (Çev. Tülay Duman), Versus Kitap, İstanbul.

LONG, David E. (2002) “Terörist Davranışı Anlamak”, Silinen Yüzler Karşısında Terör, Der. Cemal Güzel, (Çev. Nursen Oral), Ayraç Yayınevi, Ankara.

MOGHADAM, A. (2006) “Suicide Terrorism, Accupation, and the Globalization of Martyrdom: A Crituque of Dying to Win”, http://fletcher.tufts.edu/jebsencenter/pubs/moghadam/SCT%20Article.pdf

ÖZEL, A. (2007) İslâm ve Terör - Fıkhî Bir Yaklaşım, Küre Yayınları, İstanbul.

PAPE, R. (2006) “Dying to Win: The Strategic of Suicide Terrorism”, Australlian Army Journal, 3 (3).

PAPE, R. (2003) “The Strategic of Suicide Terrorism”, American Political Science Review, 97 (3).

PAPE, R. (2004) “İntihar Terörizminin Mantığı” http://www.network54.com/Forum/382964/message

PEDAHZUR, A., PERLIGER, A. (2006) “The Changing Nature of Suicide Attacks: A Social Network Perspective”, Social Forces, 84 (4).

QASSAM, N. (2006) Hizbullah, Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü, (Çev. Muharrem Tan), Kesit Yayınları, İstanbul.

SAİD, C. (2005) Ademoğlunun İlk Mezhebi- İslam ve Şiddet Üzerine, Baskı (Çev. H. İ. Kaçar), Pınar Yayınları, İstanbul.

SEVİNÇOK, L. (2012) İntihar Saldırıları, Bencekitap, Ankara.

SINIRSIZ HABER (2011) TRT Türk, (12.04.2011, Saat: 22:20 23:00).

SPECKHARD, K., AHKMEDOVA, K. (2006) “The Making of a Martyr: Chechen Suicide Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism,

WOLF, Eric R. (2000) Köylüler, (Çev. Abdulkerim Sönmez), İmge Kitabevi, Ankara.

ZEDAILS, Debra D. (2004) “Female Suicide Bombers”, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display. cfm?pubid=408.

Reşat AÇIKGÖZ