Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelikte karar verme süreci

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu1, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Karar verme amaçtır. Karar verme, alternatifler arasından bireyin seçimine yardım eder. Problem çözmede en önemli adımdır. Bir kimsenin istenilen hedefe ulaşmak amacıyla topladığı mevcut güçlerinin karşısına gelen engele problem denir. Problem çözme temel olarak şu anda nerede olduğumuz, nereye gitmek istediğimiz ve oraya nasıl gideceğimiz hakkında karar vermektir. Hemşirelerin uygulamalarında nasıl karar alacaklarını bilmelerini sağlar. Bağıntılı ve bağıntısız verilerin olduğu durumlarda hemşireler karar verme sürecinden yararlanır. Çünkü farklı seçenekler, seçeneklere bağlı değerler tasarlanır. Hemşire kendi bilişsel, kişisel eğilimlerini katmaksızın çeşitli seçenekleri düşünerek ve seçeneklere değerler vererek veriler üzerinde daha çok kontrol sahibi olur. Hemşirelik süreci karar verme sürecinin çeşitli adımlarını tanımlamış olduğundan dolayı yapılandırılmış bir tekniktir. Eleştirel bakımda objektif ve sistematik karar verme tekniklerinin kullanılması, karar verme eyleminin etkinliğini ve niteliğini artırır. Hemşire kararını verirken karar verme sürecinden yararlanır. Hemşire bilişsel becerilere sahip olmalıdır. Hemşire çalıştığı klinikte farklı hasta ve hastalıklarla karşılaşabilir, bu hastalıklara özgü bakım önceliklerini koyar. Öncelik sıralamasında; ilk düzey bakım, ikinci düzey bakım, üçüncü düzey bakım öncelikleri şeklinde bir sıralama yaparak hastanın gereksinimlerini karşılar. Karar verme sürecini kullanma hemşirelere zaman kaybını azaltır, doğru karar vermeye götürür, hemşirenin, bakım verdiği birey/aile/toplumun memnuniyeti artar, hemşirenin iş doyumu, hemşirenin iletişim yeteneği güçlenir, bakımın kalitesi artar, verdiği bakım kayıt edilmiş olur.

Özet İngilizce :

Decision making goal. Decision making, between the choice for alternatives of the individual helps. The most important of the problem solving steps. Problem is called in front of the existing collected forces the obstacle in order to achieve the desired goal of a person. Problem solving is decide about basically where we are right now, we want to go where we would go and how to get there to. Applications of the nurses allows know how their receive the decision making. Related and unrelated cases. The nurses benefit from the decision-making process. Because the different options are designed. The nurse, cognitive and personel tendencies doesn't add. The nurse considers the various options. The nurse gives the values of options. The nurse allows her control. Nursing process, decision-making process has identified several steps. Therefore, due to a structured technique. The critical care used in decision-making techniques the care of an objective and systematic. The critical care increase of the decision making and the effectiveness of the act. The nurse decision helps on decision making process. The nurse have to the cognitive skills. The nurse may encounter of the different patients and diseases. The nurse put on the priorities of this diseasespecific care. Priority ranking; queues by making the patient meets the needs of the first-level maintenance, the second-level maintenance, the third-level maintenance priorities. The nurse meets the patient's needs. Decision-making process reduces the waste of time nurses. The right will take you to decide. The care nurse from the individual / family / community satisfaction.The nurse job satisfaction increases. The nurse communication increases. The quality of care is Improve. His care is recorded.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :