Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güvenceli esneklik çerçevesinde esnek çalışmanın uygulanabilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
589
DOI :
Özet Türkçe :

Esnek çalışma, rekabet edebilirliğin ve istihdam yaratabilirliğin belki de en önemli aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat önemli olan bu aracın nasıl kullanılacağını bilmektir. Geçerli olansa çalışma mevzuatını ve uygulamalarını gerektiğinde köklü değişimlerle çağa uydurabilme becerisini gösterebilmektir. Esnekliğin sadece yasalarla düzenlenmiş olması, uygulama alanı bulabilmesi anlamını taşımamaktadır. Uygulanabilirliğini arttırma düşüncesi ise iş hukukundan beklentileri farklılaştırmıştır. Bu beklentilerin başında çalışma yasalarının, çalışmayı ve çalışanı korurken aynı anda istihdam yaratılması ve sürdürülebilmesine engel teşkil etmemesi gelmiştir. İşte bu noktada ortaya atılan fikir ise "güvenceli esneklik" olmuştur. Bu çalışmada, esneklik kavram olarak ele alınmış, güvenceli esnekliliğin önemine güvence-esneklik dengesini en başarılı şekilde uygulayan ülke grupları üzerinden değinilmiş ve son bölümde Eurofound'un esneklik araştırmasına yer verilmiştir. Tüm bunların ışığında Türkiye'de esnek çalışmanın uygulanabilirliği için öncelikli olarak yapılması gerekenler belirtilmiş

Özet İngilizce :

Flexible working might be the most important aspect for competitiveness and creating employment. However, knowing how to apply flexible working has main significance. What is effective is to be able to fit the labour legislation and practice to age with necessary radical alterations. Flexibility with regulations does not mean that it is applied. The idea is to increase the applicability of differentiated expectations of business law. Beginning of this expectations are while labour laws protecting work and employees, at the same time creating and sustainability employment. At this point, the idea of flexicurity was born. In this research while flexible working is considered by concept, mentioned the importance of flexicurity through groups of countries achieving the flexibility- security balance the best and the last part Eurofond's research is taken place. In the light of these, needs to be done as a priority for applicability of flexible working in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :