Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gebe kadınların beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yaşları 18 – 42 arasında 19'u birinci trimestır, 21'i ikinci trimestır ve 30'u üçüncü trimestırda olan 70 gebe kadının beslenme durumlarını değerlendirmektir. Çalışmada gebelik ilerledikçe ağırlık kazanımının arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin gebelikleri süresince besin tüketim miktarlarını değiştirmedikleri gözlenmekle beraber, tüketim miktarını en çok arttırdıkları besinlerin meyve ( % 47.1 ) ve süt-yoğurt ( % 42.9 ) olduğu saptanmıştır. Gebelerin en çok istek duydukları besinin turunçgiller ( % 30 ), en çok tiksindikleri besinin ise tavuk eti ( % 22.9 ) olduğu belirlenmiştir. Ortalama folik asit ve kalsiyum tüketimi 2. trimestırda 1. trimestıra kıyasla daha fazladır ve bu istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Gebelerin %55.7'si B6 vitaminini, % 100'ü folik asiti, % 85.7'si demiri, % 90'ı D vitaminini RDA'nın günlük önerdiği miktarın % 50'sinden daha azını almışlardır. Bu sonuçlar çalışmaya katılan gebelerin, besin ögesi alım düzeylerinin genellikle önerilenden düşük olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study, ages 18 to 42 and 19 first trimester, 21 second trimester, and 30 third trimester, to assess the nutritional status of the 70 pregnant women. The study progresses, the weight gain of pregnancy is increasing and this increase was found to be statistically significant. Individuals not change the amount of food consumption during pregnancy, in addition increased their amount of consumption of most nutrients, fruit( % 47.1 ) and milk or yogurt ( % 42.9 ) were found to be. Pregnant women who request a maximum of food in their citrus fruits (30%), while the food has a very be disgusted chicken meat (22.9%) was determined. The average consumption of folic acid and calcium in second trimester was more than first trimester and this was statistically significant. 55.7 % of pregnant women vitamin B6, 100 % folic acid, 85.7 % iron, 90 % vitamin D intake were less than 50% of the amount recommended by RDA . This results in the trial of pregnant women, usually lower than recommended levels of nutrient intake show that.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :