Cilt: 6 - Sayı : 2
Mısır Devrimi’ndeki Sosyal Aktörlerin Pozisyonları: Bir Mikro-Düzey Analiz
Positions of Social Actors in the Egyptian Revolution: A Micro Level Analysis
İsmail TELCİ

9 5

Mısırlılar ülke tarihinin en önemli olaylarından biri olan 25 Ocak Devrimi’ne şahit oldular. 25 Ocak 2011’de başlayan hükümet karşıtı protestolar aynı yılın 11 Şubat’ında Hüsnü Mübarek’in istifası ile sonuçlanmıştır. Devrim sosyologlar ve diğer ‘devrim teorisi’ çalışan araştırmacılar için bu anlamdaki, öncekilerle benzerliklerinin yanında farkılıklarının da görüldüğü, en güncel örnek olarak ortaya çıkmıştır. Devrim kuramcıları için bir devrimin en öncemli unsuru, aktörleridir. Tam da bu nedenle, bu makale 25 Ocak Mısır Devrimi’nin aktörlerinin hemen devrim öncesinde ve devrim sırasındaki felsefelerini, posizyonlarını ve algılayışlarını analiz etmektedir. Özellikle, devrim sürecinde aktif katılımcı olan ana muhalif grupların argümanlarını, taleplerini ve zamanlamalarını incelemektedir. Çalışma, neredeyse tüm Mübarek karşıtı hareketlerin, ayaklanmalara ve protesto gösterilerine katıldıkları ve rejim karşısında birleşik bir duruş sergiledikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Sosyal sınıf veya felsefik arkaplanlarına bakılmaksızın, sosyalistten liberale, sekülerden İslamcı’ya, Müslüman’dan Hristiyan’a tüm Mısırlılar Tahrir Meydanı’nda ve diğer merkezlerde Mübarek’i devirmek amacıyla devrim protestolarına katılmışlardır. Bu mütevazi çalışma Mısır Devrimi’ni mümkün kılan kişilerin, grupların ve kurumların tanımlayıcı bir resmini çizmektedir.
Egyptians witnessed one of the most significant events in the country’s historical development, the so called 25 January Revolution. Anti-government protests started on 25 January 2011 and continued until 11 February of the same year, when President Hosni Mubarak announced his resignation. The revolution has opened the floor for sociologists and other revolution theory scholars as the most novel case in its kind which has similarities to, and differences from all other revolutions that happened in the history. Scholars of revolution emphasize that the most important element of a revolution is its actors. For this very reason, this article analyzes the perceptions, positions and philosophies of major actors of the 25 January Egyptian Revolution immediately before and during the revolution. Specifically, it examines the timing, demands, and claims of major opposition groups and challengers that participated in the revolutionary process. It concludes that almost all anti-Mubarak movements participated in the demonstrations and showed a unified stance against the regime. Regardless of their differences in philosophical orientations and social classes, revolutionary protests included Egyptians from socialists to liberals, seculars to Islamists, Muslims to Christians, who gathered in Tahrir Square and elsewhere, to topple Mubarak regime down. This modest work gives a “descriptive picture” of the persons, groups and organizations who made Egyptian revolution possible.
Anahtar Kelimeler: Devrim, Mısır, 6 Nisan Gençlik
Anahtar Kelimeler: Revolution, Egypt, 6 April Youth Movement, Muslim Brotherhood, Facebook

Kaynakça

İsmail TELCİ