Cilt: 7 - Sayı : 1
Zimbabwe Krizinin Kökenleri ve Geçiş Süreci
The Root Causes of Zimbabwe’s Crisis and the Transition Period
Cengiz DİNÇ

10 5

Zimbabwe, özellikle 2000 yılından sonra, uluslararasıcamianın giderek daha fazla dikkatini çeken derin birekonomik ve siyasi krize sürüklenmiştir. Bu çalışmada,son dönemlerde ülkeyi içinde bulunduğu zor durumasürükleyen sürecin, iktidar ve muhalefet arasındakiçatışmanın kökenlerine ve krizin uluslararasıyansımalarına değinildikten sonra, ülkenin içindebulunduğu kritik “geçiş süreci” ile ilgili güncelgelişmeler analiz edilmektedir. Krizin kökeninde gittikçeotoriterleşen Mugabe Rejiminin başarısızlığı, kilit birsorun olan toprak sorununun çözülemeyişi; ülkeniniçine düştüğü gıda güvensizliği, ekonomik zorluklar,eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin çökmesi gibigelişmeler yatmaktadır. Devam eden geçiş sürecindeki enönemli sorunlar olarak da; güvenlik sektörü reformununyapılamayışı ve adil bir seçim ortamınınsağlanamamasına vurgu yapılmaktadır.
Especially after 2000, Zimbabwe has plunged into a deep economic and political crisis that increasingly drew attention of the international community. This study, after analyzing the process that brought the country to its current difficult situation; the roots of the clash between the regime and its opponents; and international repercussions of the crisis, tries to analyze the recent developments with regard to the critical transition period that the country passing through. Authoritarianization of the failed Mugabe regime, the long and arduous land reform process, food insecurity and the drought, collapse of the basic government services such as health and education have been the root causes of the crisis. The lack of security sector reform and a free and fair election milieu are emphasized as the most vital problems that the country must solve in order to have a transition to normalcy.
Anahtar Kelimeler: Zimbabwe, Mugabe, Tsvangirai, Afrika
Anahtar Kelimeler: Zimbabwe, Mugabe, Tsvangirai, Africa

Kaynakça

Cengiz DİNÇ