Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumunun eleştirisi ve türkiye’de modern eğitimin gerçekleştiremedikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, toplumsal ve kültürel değişim sürecinde olan Türkiye'deki, bilgi toplumu ve modern eğitim hakkında daha önce yapılan çalışmaları inceleyerek analizlerini yapmak ve modern eğitimin gerçekleştiremediği bazı eğitimsel konuları sentezleyerek temel yargılara varmaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, bilgi toplumu ve modern eğitimin gerçekleştiremediği bazı temel konulara değinilmiştir. Nitel bir yaklaşımla yapılan araştırmada, öğrenci merkezli bir öğretim anlayışına geçilen Türkiye'de, eğitim-öğretimde fırsat eşitliği gibi hala düzeltilemeyen bazı eksiklikler vurgulanmak istenmiş ve eğitimdeki bu temel eksikliklerin farkına vardırılarak, tüm dikkatler bu eksikliklerin üzerine çekilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to go through and analyse the studies made before about information society and modem education in Turkey in the process of social and cultural change and to try to come to main conclusion by synthesising some issues that have failed to be performed by modem education. In line with this purpose, in this research, some basic issues that have failed to be performed by information society modem education are mentioned. In this survey which is performed with a qualitative approach, some deficiencies in training and education which stil could not have been improved in Turkey which awitched to a student-centered conception of teaching are tried to be underlined and by highlighting these basic deficiencies in education, it is tried to withdraw all the attention on these shotcomings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :