Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde vergi mahremiyetinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu1, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi mahremiyeti, vergilendirme işlemi sırasında ilgili görevliler tarafından öğrenilen ve gizli kalması gereken mükelleflere ait bilgilerin açıklanmasını ve kullanılmasını yasaklayan bir düzenlemedir. Vergi mahremiyeti düzenlemesinde mükelleflerin korunması, vergi idaresine güven duyulmasının sağlanması ve dolayısıyla maddi ve manevi kamu yararı sağlanması amaçlanmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ise, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre kurum ve kuruluşlar, anılan Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, hızlı ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Çalışmanın amacı ise, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda, çalışmada ilk olarak vergi mahremiyetinden, kapsamından ve istisnalarından, sonrasında bilgi edinme hakkı kapsamında vergi mahremiyetinden bahsedilmiştir. Daha sonra bazı yabancı ülkelerdeki vergi mahremiyetine değinilmiştir. Vergi mahremiyetini ihlal suçuna ve cezasına değinildikten sonra son olarak bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin sonucunda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda vergi mahremiyetini ihlal edici bir hükmün yer almadığı ve iki yasanında kamu yararı ve mükellef hakkı dikkate alınarak, birlikte değerlendirilmesi gerektiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

Tax confidentiality is a regulation prohibiting the usage and disclosure of confidential information of tax payers which related relevant officers acknowledge during taxation. The purpose of tax confidentiality are to protect tax payers, to make provision for trust in tax administration and accordingly, to provide public interest financially and emotionally. Law no. 4982 on the right to information regulates the basis and procedure spertaining the usage of the said law by people in accordance with the principles of equality, object iveness and publicity as a matter of democratic and transparent administration. According to the law on the right to information, institutions are obliged to take measures in order to present all sorts of information and documents except for those mentioned in the law to applicants to benefit and to efficiently, rapidly and precisely conclude the applications for information. The purpose of this study is to analyse the relation between those two concepts. Accordingly, in the study, first, the tax confidentiality, its scope and its exceptions and then the taxconfidentiality with in the context of the right to information have been discussed. Subsequently, tax cofidentiality in some foreign countries has been mentioned. After mentioning the offen seagainst tax confidentiality and its penalty, the laws on the right of information and tax confidentiality have been evaluated together. In conclusion, non-existance of a provision infringing tax confidentiality in the law on the rightto information and the necessity of evaluating both laws considering the public interestand tax payers's rights have been ascertained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :