Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediyelerin sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti: elazığ belediyesi örneği

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi Kovancılar MYO2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen ve çeşitlenen insan ve toplum ihtiyaçlarının yerel ölçekteki kurumlar vasıtasıyla karşılanması, hem zaman, hem de maliyet bakımından elverişli olması herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede yerel bir yönetim birimi olan belediyelerin önemi de özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde görülmüştür. Belediyeler, artan ve farklılaşan toplumsal hizmetleri sunan kurumlar olarak, önemli işleri yerine getirmektedirler. Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden, Elazığ'da yaşayan vatandaşların düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, hizmetlerden memnuniyetin cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine, gelir düzeyine ve ikamet edilen mahalleye göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Vatandaş memnuniyetinin belirlenmesinde Frekans dağılımı, farklılıkların tespitinde ise t-testi ve Anova analizleri yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Developing and diversifying needs of local-level institutions, meeting the people and the community, through both time and cost to be adoptd by everyone in terms of favourable. In this context, the importance of municipalities in which a local administrative unit in the second half of the 20th century, especially in the obvious way. Municipalities, increasing and diverse social services institutions, important jobs bidding. In this study, Elazığ, Elazığ in the services offered by the municipality's citizens' levels. In this context, gender, age, level of education, from the memnuniyet in to the level of incomeand residence is within the showand vary by neighborhood. Citizen satisfaction is determining the differences in determining the frequency distribution and anova analysis, t-test.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :