Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı : 2 Sayfalar 15 - 40 2017-12-29
An activity analysis on the black sea economic cooperation member countries: an application with TOPSIS, ARAS and MOORA methods
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üye Ülkelerine İlişkin Etkinlik Analizi: TOPSIS, ARAS ve MOORA Yöntemleriyle Bir Uygulama
Ayşe GENÇ,Tahsin AVCI,Hakan SEVGİN
7 261

Anahtar Kelimeler

Alagöz, M., Yapar, S. ve Uçtu, R. (2004). Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 59-74.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Ayşe GENÇ
Tahsin AVCI
Hakan SEVGİN