Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel güvenlik sektöründe çalışanların örgütsel bağlılık, iş motivasyonu, iş performans düzeyleri ve bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
589
DOI :
Özet Türkçe :

Artan güvenlik ihtiyacının, güvenlik şirketlerine, güvenlik personeline olan talebi, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik korkusu gibi sebeplerle kolayca karşılanmaktadır. Ancak hizmet sektöründe olduğu gibi, verilen güvenlik hizmetinin kalitesinde büyük rol oynayan çalışanın moral ve motivasyonu devamında örgüte bağlılığı, çalışanın iş performansında kritik bir öneme sahiptir. Örgütsel bağlılık kavramı Allen ve Meyer tarafından geliştirilen "üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli" kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada özel güvenlik sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı düzeyleri ve aralarındaki ilişkiler analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

Increased security demand, to security companies, security personnel, is easily met for reasons such as fear of economic problems and unemployment. However the service sector, as well as acting major role in the quality of the security services organization commitment to the continuation of employee morale and motivation of the employee's job performance is critical. The concept of organizational commitment developed by Allen and Meyer, "three-dimensional model of organizational commitment in" is discussed. In this context, which employees the private security sector, organizational commitment, work motivation and job performance levels and the relationships between them are analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :