Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki eğitimde yeni cazibe merkezleri: adalet meslek yüksekokullari

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de meslek yüksekokullarının yeni bir türü olarak adalet meslek yüksekokullarının sayıları son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Son verilere göre 25 devlet ve 24 vakıf üniversitesinde Adalet Meslek Yüksekokulu veya Adalet Programı kurulmuştur. Örgün öğretime ek olarak açık öğretim fakülteleri bünyesinde yaklaşık 56 bin kontenjana sahip adalet ön lisans eğitimi verilmektedir. Son verilere göre adalet programında 123 bin civarında öğrenci eğitim görmektedir. Adalet meslek yüksekokulları temel olarak adalet bakanlığının talep ettiği yargı sisteminde çalışacak olan, zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, cezaevi kâtibi, mübaşir gibi meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunlar dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilmektedir. Sonuç olarak adalet meslek yüksekokullarına olan talebin arttığı ve bu okulların mesleki eğitimde yeni bir cazibe merkezi olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Justice vocational schools as a new type of vocational schools in Turkey, the number of vocational schools has increased significantly in recent years. According to recent data from 25 states and 24 foundation University Justice vocational schools or Justice Program was established. In addition to formal education, open education faculty within of justice, with a quota of about 56 thousand pre-license training. According to recent data, around 123 thousand students are studying justice program. Requested by the Ministry of Justice, the judicial system of justice vocational schools, which will work as the basis of justice, the court clerk, prison guard, prison clerk, aims to educate vocational staff as bailiff. Also graduates law faculties of vertical transfer can pass exams. As a result, an increase in the demand for justice, higher vocational schools and vocational training schools were found to be a new center of attraction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :