Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programi öğrencilerinin kariyer planlamasi üzerine bir araştirma: istanbul üniversitesi ve gümüşhane üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada yeni gelişen iş alanlarına bağlı olarak nitelikli işgörenlerin istihdam edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Büyüyen ve gelişen turizm endüstrisi emek yoğun bir özellik göstermektedir. Bu bağlamda turizm endüstrisinde istihdam edilecek personelin niteliği hizmetin kalitesini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinde istihdam edilecek işgörenlerin nitelikleri ve kariyer beklentileri gittikçe önem kazanmıştır. Turizm işletmelerinde çalışan personelin kişisel kariyer planlaması, iş yaşamına giriş kararının alındığı eğitim yılları ile başlamaktadır. Türkiye’de 2013 yılı itibarıyla 91 Üniversitenin bünyesinde yer alan Meslek yüksekokullarında turizm ve otel işletmeciliği programı bulunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesinde iki yıllık turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlaması süreci ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin turizm endüstrisine genel olarak bakış açıları analiz edilecektir. Çalışmada demografik ve kariyer planlamasını içeren bir anket uygulanmıştır. Katılımcıların çoğu gelecekte turizm endüstrisinde kariyerlerine devam etmek istediklerini ve uzun dönemli süreçte turizm işletmelerinde üst pozisyonlarda yer almak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların turizm endüstrisine yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir.

Özet İngilizce :

New areas of work and specialization in globalizing world urged qualified employees to be employees to be hired. İn this regard the qualification of staff to be employed in tourism is of critical importance in order to sustain the qualify and services. Turkey is a key player in global tourism considering tourism arrivals and receipts. Therefore the qualifications and career expectations of staff to be employed in tourism is crucial. The career development of tourism employees usually begins with the educations period where the employment decision has been made as of 2013, 91 universities has vocational schools offering tourism and hospitality management school. This study examines the career planning process specifically among students of İstanbul University and Gümüşhane University vocational school students. Moreover the study also anal yses the general perception of students on tourism industry. İn order to reach this objective the study used a survey method the collect data from students. In the future Most of the participants want to pursue their careers and longterm process they want to take part in senior positions in the tourism industry. Additionally, the result of study generally participants have positive attitude towards the tourism industry.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :