Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokullarinda çalişan personelin iş doyumu: izmir meslek yüksekokulu örneği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

İş doyumu, çalışanların işlerinden beklentilerinin karşılanma derecesi olarak tanımlanabilir. Organizasyon yapısı kadar önemli olan ve bireylerin iş performansını etkileyen faktörlerden biri olan iş doyumu, bireyin iş çevresi kadar bireylerin ve yapmış oldukları işin özelliklerine de bağlıdır. Birçok sektörde ara eleman istihdamında kilit rol oynayan meslek yüksekokulları, ülkelerin kalkınmasında önemlidir. Bu noktada meslek yüksekokullarının sundukları eğitim kalitesi ön plana çıkan bir unsurdur. Meslek yüksekokulu çalışanlarının yaptıkları işe karşı tutumları, işleri hakkındaki görüşleri ve iş performansları eğitim kalitesini etkileyen unsurlardandır. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında çalışan idari ve akademik personelin iş doyumunun ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu idari ve akademik personeline iş doyumu ölçeği uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre iş doyumu alt boyutları bazında değerlendirilmiş, iş doyumu düzeyinin personelin akademik ya da idari personel olmasına göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Job satisfaction can be defined as the level of fulfillment that the employees percieve about the expectations from their job. Job satisfaction, which is a factor of job performance and as important as the organization structure, depends on the characteristics and work of individuals, as well as business environment. Vocational schools, which play a key role in the employement of intermediate staff in
many sectors, is important for the development of country. At this point, the quality of education provided by vocational schools is a prominent factor. The ideas about the  job, the attitudes towards the work and and job performance of employees at  vocational schools are the elements affect the quality of education. In this study, it is aimed to measure job satisfaction of administrative and academic staff worked at vocational schools. In this respect, job satisfaction scale was applied to administrative and academic staff worked at İzmir Vocational School, Dokuz Eylül University. The results show that the level of job satisfaction differs in some subdimensions of job satisfaction survey depending on whether the personnel is academic or administrative.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :