Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel kolluk özel güvenlik ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi OMYO 1
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu'nun 1. maddesinde : "Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir" denilmektedir. Bu başlangıç maddesinden de anlaşılacağı üzere özel güvenlik hizmetlerinde görev yapan özel güvenlik personelinin en temel varlık gayesi, görev ve sorumluluk alanında kamu güvenliğini tamamlayıcı, bütünleyici ve yardımcı olarak görevini yerine getirmektir. Nitekim genel kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik personelleri her zaman olmasa bile kanunlar çerçevesinde gerekli hallerde birlikte hareket etmek durumundadır. Genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri bakımından karşılaştırılması bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikli olarak Türkiye'de güvenlik hizmetlerinin nasıl örgütlendiği konusuna değinilmiş, genel kolluk kuvvetleri olan polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarından ve bu teşkilatların sorumluluk alanlarından bahsedilmiştir. Daha sonra genel kolluk haricindeki özel kolluk ve yardımcı kolluk konularının çerçevesi çizilerek özel güvenlik teşkilatlarının konumu, özel güvenlik görevlilerinin ve genel kolluk kuvvetlerinin görevleri, yetkileri, sorumluluk bölgeleri, benzerlikleri ve farklılıkları belirtilmiştir. Ayrıca genel kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik hizmeti gören güvenlik personelleri görev ve yetki bakımından karşılaştırılmış ve denetleme konusuna değinilmiştir. Çalışma tartışma ve sonuç ile sonlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Law No. 1 of 5188 Article on Private Security Services : "The purpose of this Law, public safety, the complementary nature thatdetermine the principles and procedures regarding the fulfillment of private security services" is called. As is understood from thisstarting material private security personnel working in private security services, the purpose of the underlying asset, public safety duties and responsibilities in the field of complementary, supplementary, and helping to fulfill the task. Indeed, the general law enforcement and private security personnel, if required by law, but not always obliged to act together. General duties and powers of law enforcement agencies and private security officers is main objective of this study is to compare terms.In this context, how the security services organized as a priority issue in Turkey is mentioned, the general law enforcement agencies, the police, the gendarmerie and the coast security services and areas of responsibility of these organizations are discussed. Later on, other than public security law enforcement and private security agencies assist law enforcement issues by drawing frame location, private security officers and general law enforcement duties, powers, responsibilities regions are the similarities and differences. In addition to general law enforcement and private security services which are compared in terms of security personnel and supervisory duties and powers of the topic discussed. The study ended with discussion and conclusion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :