Cilt: 8 - Sayı : 3
Kültürlerarası İletişimde İletişimsel Yetinin Rolü
Intercultural Communication and Communication Competence
Recep AKAY

6 4

Sosyal yapıda rollerin farklı olması ve yorumlaması da iletişimde düzensiz dağılımlara yol açabilir. Sosyal anlamdaki güç endeksi ve hiyerarşik yapı bunun en önemli nedenlerindendir. İletişim katılımcılarının her zaman birbirlerinden beklentileri vardır, bu beklentiler kültürel kaynaklıdır. Kültürlerarası iletişimde başarıya ulaşabilmek için iletişimsel yetinin önemi üzerinde durulacaktır. Amacımız kültürlerarası bir iletişimin gerçekleşmesinde iletişimsel yetinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilimsel kuramlardan yola çıkarak bir model oluşmasını sağlamaktır. Kültürlerarası iletişimsel yeti, eyleyicinin kültürler arasındaki farklı ve benzer rolleri bilme ve oynama becerisine dayanır. Kültürlerarası iletişimin kendine özgü özellikleri vardır. Kültürlerarası iletişim yetisi zamanla oluşur ve farklı kültürler arasındaki insanların iletişiminde etkili rol oynar. Kültürlerarası yetinin eksikliğinden ötürü iletişim hataları meydana gelir. Kültürlerarası iletişimin en önemli özelliği kültür farklılığıdır. Kültür farklılığı yabancılarla yapılan iletişimde önemli rol oynar. Ayrıca bu farklılık karşı tarafa üstünlük kurma yeteneğini de verir. Bu eylemler iletişimde problemlere yol açarak, sağlıklı bir iletişimin oluşmasını engeller. İnsanların kendilerini tam olarak ifade edememeleri durumunda iş alanında başarısızlık ve fiziksel şiddetin oluşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, göçmenlere uygun şartların sunulması, onların da yaşadıkları kültüre katılımlarının sağlanması imkânı verilirse, o zaman kültürlerarası sağlıklı bir iletişim kurulabilir.
Different roles in the social structure and their interpretation also lead to unequal distributions in communication. Power index in the social context and hierarchical structure are the most important causes of this unequal distribution. Communication participants have expectations from each other all the time and these expectations originate from culture. Intercultural communication has its own characteristics. Competence in intercultural communication can be developed in time and it affects the communication between people. Most communication problems are caused due to lack of this competence. The most important feature of intercultural communication is the cultural difference. Cultural differences play an important role in communication with foreigners. In addition, this gives you the ability to establish superiority to the opposing party. These actions cause communication problems and prevent healthy communication. The fact that people are not able to fully express themselves may result in failure in the field of business and in physical violence. In order to avoid this, favourable circumstances should be offered for immigrants. When they are given the opportunity to ensure their participation in culture, then a healthy intercultural communication can be established.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Yeti, Kültür, Göç, Toplum, Dilbilim
Anahtar Kelimeler: Communication, Competence, Culture, Immigration, Sociolinguistics.

Kaynakça

AKTAŞ, Tahir (2003) Makaleler.

ANDERSON, Phillip (2000) “Interkulturelle Kompetenz innerhalb der deutschen Kommunalverwaltung”, Migration und soziale Arbeit, H.

AUERNHEIMAR, Georg (Hrsg.) (2002) “Interkulturelle Kompetenz und Professionalität, Opladen”.

BANNING, Heinz (1995) Bessere Komunikation mit Migranten. Ein Lehr- und Trainingsbuch, Weinheim u. Basel.

BOMMES, Manfred (1990) “Die meisten türkischen Väter sind so.”, Informationsdienst zur Ausländerarbeit, H. 4. 322 323

Recep AKAY