Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6102 sayılı türk ticaret kanunu’nun muhasebe bilgi sistemi uygulamalarına getirdiği düzenlemeler

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları ve kullanabildikleri bilgi ölçüsünde bulundukları pazarda üstün konuma ulaşabilmektedir. Günümüzde işletmeler gitgide karmaşıklaşan iş süreçleri ile başa çıkabilmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgi sistemleri arasında yer alan muhasebe bilgi sistemi ise, işletme içi ve dışı bilginin toplandığı, kaydedildiği, analiz edilip, raporlandığı sistemin temel öğelerinden birisi olarak önemli bir yere sahiptir. Muhasebe bilgi sistemine sahip işletmeler yasal mevzuat çerçevesinde ticari işlemlerini sürdürmektedirler. Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin ticari faaliyetlerine ilişkin kayıt standartlarından bazıları, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Çalışma bu kapsamda ele alınarak, ticari işletmelerin defter tutma ve envanter oluşturması, açılış bilançosu ve yıl sonu tablolarını düzenlemesi, envanter verilerinin değerlemesi ve cezai sorumluluk konularına yer verilecektir.

Özet İngilizce :

The knowledge is incontrovertibly vital for companies. Companies that have the ability of possession and usage to the knowledge reach a priority position in the marketplace. Nowadays companies need information systems for keep up with increasingly complicated business processes. Accounting information systems which is one of information systems has an important position for collecting, saving, analyzing, and reporting internal and external data. Companies that have an accounting information system have a commercial activity as part of legal regulations. Some of commercial record standards of the companies which operating in Turkey has reorganized within the frame of new 6102 numbered Turkish Commercial Law as from 1 January 2013. This study is considered in this context, bookkeeping and make an inventory, opening balance sheet, preparing year-end tables, inventory pricing and criminal liability of business corporations are examined in the study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :