Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi1
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Karma yöntem araştırmaları, araştırma yöntemlerinin sınıflandırılmasında ayrı bir kategori olarak ele alınan ve yükselen bir araştırma paradigması özelliğindedir. Bununla birlikte, alanyazındaki araştırmalardan karma yöntem araştırmalarının anlaşılmasında ve uygulanmasında çeşitli sorunlar olduğu vurgulanmaktadır. Eğitim teknolojileri disiplinlerarası bir alan olduğundan, doğası gereği karma yöntem araştırmalarına geniş bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışmada, eğitim teknolojisi alanında karma araştırma yönteminde desenlenen bir araştırmaya dayalı olarak elde edilen karma desen deneyimlerinin paylaşılması amaçlanmıştır. Çalışma, karma yönteme ilişkin sorular biçiminde düzenlenen alt başlıklar ile eğitim teknolojilerinde gerçekleştirilen bir doktora tezi kapsamında bu sorulara verilen cevaplar kapsamında sunulmuştur. Buna bağlı kalınarak çalışmada, belirtilen araştırmaya dayalı olarak öncelikle kavramsal açıdan karma yöntem araştırması irdelenmiş ve bu yöntemin kullanım amaçları açıklanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında karma yöntem araştırmalarının dayanakları, sınıflandırmaları, aşamaları ve uygulanması konuları ele alınmıştır. Çalışmada karma yöntem araştırmalarının katkıları, türleri ve aşamaları, gerçekleştirilen karma yöntem araştırmasına dayalı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, karma yöntemin özellikle eğitim teknolojisi alanında kullanımına ilişkin eleştirel çıkarımlarda bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Mixed method studies have an increasing research paradigm considered as a separate category for the classification of research methods. In addition, it is pointed out that there are various problems with the application and understanding of mixed method studies reported in related literature. Since the field of educational technologies is considered to be interdisciplinary, this field inherently provides mixed method research with a large framework. The present study aimed at sharing mixed design experiences gained based on a study designed with the mixed research method in the field of educational technologies. The study was designed as questions related to the mixed method and responses given to these questions within the scope of a doctorate thesis conducted in the field of educational technologies. In the study, the mixed method of research was examined based on the research mentioned, and the purposes of use of this method were explained. In addition, the study also focused on the foundations, classifications, phases and application of the mixed method research. In the study, the contributions of the mixed method research as well as its types and phases were explained based on the mixed method research conducted. Consequently, the results revealed critical implications regarding the use of the mixed method especially in the field of educational technologies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :