Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu üniversitesi endüstriyel sanatlar yüksekokulu moda tasarımı bölümü öğrencileri örneğinde sanatsal tasarım ürünlerine dayalı kültür algısı

Yazar kurumları :
Suzan Duygu Bedir Erişti, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1, Belirtilmemiş2
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Tasarım eğitimi öğrencilerin kültürlerine dayalı olarak yaratıcılıklarını keşfedebilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bir alandır. Kültürel izlenimler oluşturmaya yönelik etkinlikler, tasarım eğitimi sürecinde oldukça önemlidir. Bu nedenle kültürel değerleri ve kimlikleri ortaya koymaya yönelik olarak planlanan bir tasarım eğitimi öğrencilerin kültürel algılarını açıklayıp kültürel farkındalık geliştirebilecekleri zengin bir kaynak olarak kullanılabilir. Moda tasarımı ve eğitimi sürecinde de kültürel algı ve tasarımla ilintili etkileşimleri yoğun bir biçimde görmek olanaklıdır. Bu bağlamda araştırma, moda tasarımı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kültürel algılarını, kültür ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye ilişkin görüşlerini ve kültürel algılarını sanatsal yaratıcılık sürecine ne şekilde yansıttıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 43 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre moda tasarımı öğrencilerinin kültür ile yaratıcılık arasında doğrudan bir ilişki kurdukları ve kültürel değerlerin yaratıcılığı geliştirme sürecinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladıkları göze çarpmaktadır. Öğrenciler genelde kültürel etkilerin yaratıcılığı şekillendirdiğine, geçmiş kültürel değerleri hatırlayarak günümüze aktarmaya olanak tanıdığına, farklı bakış açıları ve izlenimler için zengin bir kaynak olduğuna, kültürel değerleri incelemenin ve ilişkilendirmenin sanatsal yaratıcılığa yeni bir boyut kattığına yönelik görüşler ifade etmektedirler. Sonuç olarak araştırma bulgularına dayalı olarak tasarım içerikli derslerde kültürel değerlerin yaratıcı süreçlere yansımasına olanak tanıyan etkinliklerin tasarım öğrencilerine farklı ve özgün bir bakış açısı kazandırdığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

Activities aiming at creating cultural perception are quite important in the design education. Design education is a process in which students can discover, interpret and define their own creativity through own cultures. For this reason, it is possible to mention the design education as a rich resource which is used effectively in order to enable students to explain their cultures and to gain cultural awareness in terms of cultural values and cultural identity. This research aims to defining fashion design students perception of culture, fashion design students view through the relation between culture and creativity and the reflection of culture with regard to their artistic design process. The data of the study were gathered from 43 students from Anadolu University Fashion Design Department in Eskisehir, Turkey. The data of the research was restricted with the qualitative research method. The findings were analysed and interpreted in terms of thematic analysis. According to the results of the present study the fashion design students reported that there was a direct relationship between culture and creativity and that cultural values constituted an important source in the process of development of creativity. Based on the research findings, it could be stated that in design-related courses, activities allowing reflection of cultural values into creative processes helped design students develop a different and original viewpoint.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :