Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe eğitiminde motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü.1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanın iletişim sürecinde karşısındaki kişiyle düşünce alışverişinde bulunması dil kazanımları yoluyla olur. Bu yönüyle dil, aynı zamanda bütün öğrenme alanlarının da aracı durumundadır. Türkçe öğretmenlerinin bu bilinçle hareket etmesi, Türkçenin kurallarını sezdirme ve benimsetme noktasında öğrencilerinin ilgisini bu konulara yoğunlaştırabilmek için gayret göstermesi gerekir. Bu çalışmada "motivasyon" kavramı üzerinde durulmuş, literatür tarama yöntemiyle Türkçe öğretiminde motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalar incelenmiş ve bunların derste daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Through communication, people exchange their opinions with others by language acquisition. By this mean, language is also an instrument for all learning fields. Turkish teachers are required to behave consciously and pay attention to attract their students' interest to Turkish language rules and teach them. In this study, as a concept "motivation" is emphasized, applications aimed at providing motivation through Turkish teaching process have been analyzed through literature survey and suggestions for using them more effectively have been argued.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :