Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 259 - 274 2019-12-31
BURSA'NIN KENTSEL YAPI KÜLTÜRÜNDEKİ DÖNÜŞÜM
Yasin ÇAM
20 261

Öz Dünya üzerinde insan eliyle oluşturulmuş her yapıda ait olduğu toplumun kültürünü yansıtan farklı özelliklerle karşılaşmaktayız. Konutlar, iş yerleri, park bahçeler, cadde ve sokaklar hatta mezar taşları da dahil olmak üzere Dünya üzerinde birçok farklı kültür ve buna bağlı olarak değişen bir kent kültürü vardır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin hızlı ve ucuz kentleşme mağduru olmaları kentlerin dokularının bozulmasına ve yozlaşmış bir kent kültürü oluşmasına meydan vermektedir. Çalışmamızda Türkiye’de kent dokusu olarak büyük değişikler göstermiş bir kent olan Bursa üzerinde çalışacağız. Bursa tarihi kimliği, doğası ve sanayisiyle ülkemizin marka şehirleri arasında bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış bir şehir olarak tarihi mekanlarıyla öne çıkmıştır. Ancak ülkemizde ki diğer büyükşehirler gibi hızlı göç ve düzensiz kentleşmenin kontrol edilememesi sebebiyle kentsel bozukluğa uğramıştır. Bu hususta Bursa’nın hızlı sanayileşmesiyle beraber göç alması ve şehirde ki kentsel yapılaşmasının son görünümünü, bu yapılaşmanın toplumsal ilişkilere etkilerini ele alacağız.

Anahtar Kelimeler

Kent, Kentleşme, Yapı Kültürü, Toplumsal İlişkiler
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘‘Bursa Ekonomisine Genel Bakış’’, http://www.btso.org.tr/?page=bursaeconomy/bursaeconomy.asp (Erişim tarihi: 15.10.2019)Cansever, T. (2013). Kubbeyi yere koymamak, İstanbul: Timaş Yayınları.Cansever, T. (2014). ‘‘İslam’da şehir ve mimari’’, İstanbul: Timaş Yayınları.Cumalıkızıkköyü.com, Cumalıkızık Köyü-Köy Evleri, http://cumalikizikkoyu.com/ (Erişim tarihi: 09.10.2019)Cumalıkızıkköyü.com, Tarihçe, http://cumalikizikkoyu.com/index.php/koy-hakkinda/ (Erişim tarihi: 09.10.2019)Çalışkan, V. Akbulak, C. (2010). Bursa kentine yönelik göçlerin gecekondulaşmaya etkileri: Uludağ yamaçlarında ki gecekondular, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 116-122.Dostoğlu, N. (t.y.) Bursa’da Geçmişten Günümüze Kentsel ve Mimari Değişim, Osmangazi Belediyesi Hisar Dergisi, Eskinin Bursa’sı sayısı, 20-31. https://docplayer.biz.tr/4086324-Bursa-da-gecmisten-gunumuze-kentsel-ve-mimari-degisim.html (Erişim tarihi: 23.10.2019)Gezimanya, ‘‘Bursa’nın Şirin Beldeleri Cumalıkız ve Trilye’’ https://gezimanya.com/GeziNotlari/bursanin-sirin-beldeleri-cumalikizik-ve-tirilye (Erişim tarihi:10.10.2019)İlhan, C. Ediz, Ö. (2019) Kent dokusu morfolojik değişiminin fraktal geometri aracılığıyla hesaplanması: Bursa örneği, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 4(1), sayfa 123.Kolaylı, H. G. (27.04.2017). ‘‘Göçlerin Şehri Bursa’’, Yeni Dönem Gazetesi, http://www.yenidonem.com.tr/yazarlar/h-gul-kolayli-55/goclerin-sehri-bursa-5584.html (Erişim tarihi: 18.10.2019)Kaplanoğlu, R. (2014). ‘‘Göçlerle Kurulan Şehir’’, Bursa’da Zaman Dergisi, http://bursadazamandergisi.com/makaleler/goclerle-kurulan-sehir-2748.html (Erişim tarihi: 20.10.2019)Kaplanoğlu, R. ‘‘Seyyahların Gözüyle Bursa’’, http://www.bursadakultur.org/seyyah_bursa.htm (Erişim tarihi: 20.10.2019) OLAY, ‘‘Bursa’da Bulunan Toplam Hane Sayısı Belli Oldu.’’, https://www.olay.com.tr/bursada-bulunan-toplam-hane-sayisi-belli-oldu-194438h.htm (Erişim tarihi:18.10.2019)T.C. Bursa Valiliği, ‘‘Tarihçe’’, http://www.bursa.gov.tr/tarihce (Erişim tarihi: 20.09.2019)Tekeli, İ. (2009). Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Tümertekin, E. (1997). İstanbul insan ve mekan, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Yazan, A. (21.03.2019). BBC Türkçe, ‘‘Bursa'nın 'istenmeyen konutlarında' yaşamak: 'Doğanbey TOKİ'de yaşadığımı çekinerek söylüyorum'’’, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47658368 (Erişim tarihi: 21.10.2019)
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6009-6233Yazar: Yasin ÇAM (Sorumlu Yazar)Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Yasin ÇAM