Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme nesnesi ambarlarının kullanışlılık değerlendirmesi: egitim.gov.tr sitesi örneği

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi öğrenme nesnesi ambarı olan www.egitim.gov.tr sitesinin kullanışlılığının incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Ataşehir'de bir devlet ortaokulunda görev yapan ve amaçlı örneklem yoluyla seçilen farklı branşlardan 5 öğretmen oluşturmuştur. Kullanışlılığı belirleyen etkililik ve verimlilik faktörleri; görevlerin başarılma oranlarına, verilen görevi yapmak için harcanan zamana, hata sayısına, yardım için kullanılan referans sayısına bakılarak belirlenmiş, memnuniyet faktörü ise görüşme, gözlem ve memnuniyet anketi aracılığıyla ölçülmüştür. Amaçlı örneklem yoluyla seçilen öğretmenlerin hepsi temel bilgisayar kullanma becerilerine sahip, bilgisayar becerilerini orta ve iyi olarak tanımlayan, 5 yıldan fazla süredir ve her gün bilgisayar kullandığını ifade eden, anlattıkları dersler için bilgisayar destekli materyal kullanan bireyler olmasına rağmen ön görüşmeler sonucunda bu öğretmenlerin çoğunun herhangi bir nesne ambarını kullanmadıkları görülmüştür. Uygulama esnasında öğrenme nesnesi ambarlarında kullanıcıların yapabilecekleri temel işlemlerden (giriş yapma, materyal arama, bulduğu materyali bilgisayarına indirerek çalıştırma, materyal ekleme) sadece birinin başarılabilmesi ve en çok yardım istenen görevlerin, sitenin kullanım amacını oluşturan görevler olması, sitenin etkililiğinin ve verimliliğinin düşük olduğunu gösteren unsurlardandır. Katılımcıların çoğu sitede aranılan tüm özelliklerin mevcut olmadığını düşünmüştür. Buna rağmen siteden genel olarak memnun kalmışlar ve siteyi başka kullanıcılara tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to examine usability of the web site www.egitim.gov.tr, which is the official learning object repository of Turkish Ministry of Education (MEB). Case study is used in the research as a qualitative research pattern. The study group consists of 5 teachers from different branches, working at Istanbul Ataşehir, Public Secondary School and selected through purposeful sampling. Factors of effectiveness and efficiency were ascertained by having regard to achievement ratios of tasks, the period of time spent to perform the task given, the number of errors, and the number of references used for help; whereas, the satisfaction factor was measured by means of interviews, observations and satisfaction surveys. As a result of pre-interviews, all of the teachers in the study group were seen to have used computers and the internet in their courses, and most of them did not use any object repository. It was found out that the effectiveness and efficiency of the web site is low, which is evidenced by the facts that only one out of basic procedures which users can perform in learning object repositories during implementation (login, material search, downloading found materials onto computer and running materials, adding materials) could be achieved and tasks most frequently subject to requests for help included those constituting the purpose of use of the web site. Most of the participants were reported to think that the site did not contain all features searched for. Nevertheless, they reported that have enjoyed the site in general and they could recommend the site for other users.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :