Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Materyal kullanımının matematiksel düşünme becerisine etkisi

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf öğretim programında yer alan bazı konuların materyal destekli etkinliklerle pekiştirilmesinin öğrencilerin matematiksel düşünme becerisine etkilerini incelemektir. Çalışmanın örneklemini, sosyoekonomik seviyesi düşük olan bir bölgede yer alan bir ortaokuldan gönüllülük esasına göre seçilmiş 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama araçları kullanılmış ve veri toplama toplam 21 hafta sürmüştür. Öğretim programı paralelinde çeşitli etkinlikler ve etkinlik yaprakları hazırlanmış ve etkinlik uygulamaları videoya kaydedilmiştir. Uygulamalar sonrasında yapılan video ve etkinlik yaprağı analizleri öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinde değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate the effects of using materials in teaching some of the mathematics topics on the sixth grade students' mathematical thinking skills. Twenty students, who lived in low-SES neighborhood, volunteered to participate in the study. Qualitative design was used to collect and analyze data. Various tasks involving use of materials were developed and students engaged with the tasks for 21 weeks. The implementations of tasks were videotaped. The analysis of videotapes and students' worksheets revealed that changes there are in students' mathematical thinking skills.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :