Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik bakışlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Science Education1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik bakış açılarını farklı değişkenlere göre incelemektir. Çalışma, 43 fen ve teknoloji öğretmeni ve 49 fen ve teknoloji öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada Karakaya (2009) tarafından geliştirilen çevreye yönelik bakış açısı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonunda fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik bakış açılarının daha olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bayan öğretmenlerin çevreye yönelik bakış açılarının hem bayan hem de erkek öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik bakış açılarının mezun oldukları lise türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmen yetiştirme programlarına ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine science and technology teachers and pre-service teachers viewpoint about environmental to different variables. The study is conducted with 43 science and technology teachers and 49 pre-service teachers. In this study, the view point about environment scale is used that was developed by Karakaya (2009). By the end of the study, science and technology teachers view point about environment is more positive than pre-service teachers. In addition, female teachers' view point about environment is more positive than both men and women pre-service teachers. Teachers and pre-service teachers' view point about environment do not change according to the type of school they graduated. Based on the results, suggestions were made to the teacher education programs and to the other studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :