Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examining the difficulties experienced by 8th grade students on the subject of square root numbers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk University, Kazım Karabekir Education Faculty, Department of Mathematics Education1, Hakkari University, Education Faculty, Department of Mathematics Education,2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to examine the difficulties experienced by the 8th grade students in learning square root numbers. The research was designed in accordance with the descriptive survey model. The sample of the research was composed of 53 students from 8th grade who were studying in an elementary school in Erzurum province during the 2012-2013 academic year. This 10 open-ended questioned test developed by the researcher as data collection tool was prepared for measuring the misconceptions of the pupils about the square root numbers (Cronbach = 0.79). When the mistakes and misconceptions revealed in data analysis were examined, it was observed that the students did not subject the square root to operation while sorting the square root numbers on the numerical axis; they performed incorrect rulings on the four basic arithmetic operations; and they were not able to create relationship between the area of the quadratic section and square root numbers. Suggestions were made to remedy such mistakes by the students.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin kareköklü sayıları öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin incelenmesidir. Araştırma betimsel (descriptive) tarama (survey) modeline göre tasarlanmıştır. Erzurum ilinde bir ilköğretim okulunda 2012-2013 öğretim yılında 8. sınıfta okuyan 53 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 10 açık uçlu sorudan oluşan bu test öğrencilerin kareköklü sayılar konusu hakkındaki kavram yanılgılarını ölçmek için hazırlanmıştır(cronbach = 0.79). Verilerin analizinde ortaya çıkan hatalar ve kavram yanılgıları incelendiği zaman, öğrencilerin kareköklü sayıları sayı doğrusunda sıralarken karekökü işleme tabi tutmamaları, dört işlemlerde yanlış kurallamalar yaptıkları, karesel bölgenin alanı ile kareköklü sayılar arasındaki ilişkiyi kuramadıkları görülmüştür. Öğrencilerin bu hatalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :