Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenci özelliklerini nasıl tanımladığını belirlemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının sosyal ağlardan biri olan Twitter' ın etkili ve uygun kullanımına ilişkin bir örnek uygulama deneyimi yaşamalarının istenmesi, araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (case study) ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2011-2012 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenci özelliklerini tanımlamaları Twitter üzerinden yapılan bir ugyulama (yarışma) ile sağlanmıştır. Öğretmen adayları uygulamadan haberdar edilmiş ve 92 öğretmen adayı uygulamanın Twitter hesabına (@aubote) katılmıştır. Bu katılımcılardan ise 39 öğretmen adayı uygulamaya aktif katılım göstererek "geleceğin öğrencisi" konusuna ilişkin tweet atmıştır. Atılan tweetler, 21. yüzyıl öğrenci özellikleri bağlamında içerik analizi ile analiz edilmiş ve uygulama sonunda uygulamaya ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının tanımlamaları doğrultusunda 21.yüzyıl öğrenci özellikleri; kişisel beceriler (bilişsel, içsel/öz ve sosyal), araştırma ve bilgi edinme becerileri (araştırma, öğrenme ve bilgiyi edinme), yaratıcılık, yenilik ve kariyer becerileri (kariyer ve yenilik) ve teknoloji becerileri (kullanım ve yaygınlaştırma) olarak 4 ana tema ve 10 alt tema altında tanımlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to understand how student teachers define the characteristics of the students of 21st century. With the aim of the study, student teachers experienced an activity on Twitter, where they shared their ideas on 21st century students. The study was designed as a case study which is one of the qualitative research approachs. The participants were 1st 2nd 3rd and 4th level student teachers of Computer Education and Instructional Technologies Department at Faculty of Education at Anadolu University. Student teachers were informed about the activity and 92 student teachers joined the Twitter account, @aubote. 39 out of 92 student teachers actively participated in the activity in order to tweet on the subject "student of the future". Tweets were analyzed using content analysis in the context of characteristics of students of 21st century. At the end of the activity, the views of students teachers were gathered regarding the activity. In accordance with the results, the characteristics of the student of 21st century were classified in 4 main themes and 10 sub-themes: Personal skills (cognitive, inherent and social), research and acquisition of knowledge skills (research, learning and acquisition of knowledge), creativity, innovation and career skills (career and innovation) and technology skills (using and popularize).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :