Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1992-2012 yılları arasında güzel sanatlar eğitimi alanında türkiye’de yapılan lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacını 1992 ile 2012 yılları arasında Güzel Sanatlar Eğitimi ile ilgili Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik tezlerinin 5 farklı açıdan değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmada Güzel Sanatlar Eğitiminin eğitim-öğretimde kullanımı ile ilgili Türkiye'de yapılan tezler türüne, yapıldığı yıllara, üniversitelere, hedef kitleye ve konularına göre sınıflandırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarama sürecinde Yüksek Öğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı kullanılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek bulguların frekans ve yüzdeleri tablo halinde verilmiştir. Araştırma bu özelliklerinden dolayı tarama türünde betimsel araştırmadır. Araştırma sonucunda Güzel Sanatlar Eğitimi ile ilgili 366 teze ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda üniversiteler arasında en çok araştırmayı Gazi Üniversitesinin (%32,13), enstitüler arasında en çok araştırmayı Eğitim Bilimler Enstitüsünün (%55,08), anabilim dalları arasında en çok araştırmayı Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı'nın (%61,83) yaptığı, en fazla hedef kitle üniversiteler (%48,87) olduğu, en fazla çalışılan konular arasında ise ilk sıralarda Eğitim-Öğretim ve Güzel Sanatlar (%21,06) konularının geldiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the study, graduate and PhD. / proficiency in arts thesis papers conducted in Turkey about Fine Arts Education between 1992 and 2012 have been reviewed. In the research, studies in Turkey about the usage of Fine Arts Education in education have been classified according to when they were carried out, the universities, target group and topics and have been in an effort to be assessed from a holistic approach. The National Theses and Dissertation Center database has been used during the review process. The data obtained as a result of the review have been analyzed and the frequencies and percentages of the findings are provided as tables. The study is a survey study owing to those qualities. 366 thesis papers about Fine Arts Education have been handled at the end of the research. According to the results of the study, it is found out that Gazi University (32,13%) among universities, Institute of Educational Sciences (55,08%) among institutes and Department of Art Education (61,83%) among division carried out studies most, that the target group studies most is universities (48,87%), and the topics studied most are Education-Teaching-Fine Arts (21,06%).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :