Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasina ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri

Yazar kurumları :
AİBÜ Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
880
DOI :
Özet Türkçe :

Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda 4+4+4 diye adlandırılan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi
Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çalışmanın amacı, kamuoyunda çok yankı yapan 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 17 okul yöneticisi katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen verilen analizinde
nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre 4+4+4 uygulamasını olumlu, doğru, yararlı şeklinde değerlendiren yöneticiler, bazı eksiklikler ve yöntem yanlışlığına dikkat çekmişlerdir. Uygulamanın kesintili olmasını doğru fakat bu kesintinin 5+3+4 olmasına ve okula başlama yaşının 72 ay olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Uygulamayı olumsuz olarak değerlendiren katılımcılar; özde kişilerin farklı ilgi alanlarına göre eğitilmesinin doğru fakat uygulamanın sadece İmam Hatip Liseleri ile sınırlandırılmış olmasının tarafsız bir eğitim-öğretim anlayışına gölge düşürdüğünü belirtmişledir.

Özet İngilizce :

The primary school and education law numbered 6287 known the system of 4+4+4 in public and increases the period of compulsory education to 12 years step by step was published in the official gazette numbered 28261 on the 11th of April in 2012 and came into force. The purpose of this study is to find out school administrators’
opinions related to the system of 4+4+4 that has a major effect in the society. Qualitative method is used in the research. The research is constructed of 17 school administrative. The data is collected by using the semi structured interview form and descriptive analysis among qualitative data analysis technique is used while the data is being analyzed. According to the findings of the research the school administrative who think that the system of 4+4+4 is positive, right and useful pay attention to some deficiencies and method error. While they think applying the system in a discontinuous way is suitable but they emphasize that the discontinuity should be 5+3+4 instead of 4+4+4 and the age of starting school should be 72 months. The school administrative against this system state that training people according to the different fields of interest is correct but limiting this application to the religious vocational high schools doesn’t fit the impartial education and teaching
mentality.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :