Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal değerlere yönelik algi ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
M.E.B1
Görüntülenme :
841
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler eğitim programlarında önemli bir yere sahip olan değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilerin toplumsal değerlere yönelik algılarını saptamak için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirilme sırasında öncelikle literatür incelemesi yapılmış; ancak ne ilkokul ne de ortaokul düzeyinde öğrencilerin toplumsal değerlere yönelik algılarını belirleyen bir ölçeğe rastlanmamıştır. Daha sonra 5. sınıf sosyal bilgiler programı incelenmiş ve öncül maddeler hazırlanarak uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ölçek İstanbul ilindeki bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 411 tane 5. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi yapılarak belirlenmiştir. Ölçeğin bütününe yönelik Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı ise 0,86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geliştirilmeye açık, kullanılabilir düzeyde bir ölçek olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale which can be used to identify the elementary students' perceptions of social values after the values education programs has an important place in the new programs. First of all in the development of the draft scale, was reviewed of the literature, but such a scale was not found at the elementary school or secondert school level. After the primary fifth grade social studies program was examined, than precursor items prepared and consulted expert opinion. The scale was applied to 411 students who studying at a state school in İstanbul. The construct validity of the scale was determined by means of exploratory factor analysis. Cronbach-alpha reliability coefficient for the whole scale was calculated as 0,86. The scale can be said that is available to use and open to improvement. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :