Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoloji entegrosyonunda öğrencilerin çoklu zeka alanlari, fen tutumlari, akademik başarilari ve hatirlama düzeyleri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi 1, Manisa Cumhuriyet İlkokulu 2
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı: Fen ve Teknoloji dersinin teknoloji entegrasyonuyla yürütülen öğretim sürecinde öğrencilerin çoklu zeka alanlarına, fen ve teknoloji dersindeki tutumlarına ve akademik başarılarına ile hatırlama düzeylerine etkisini tespit etmektir. Çalışmanın örneklemi, 2010-2011 öğretim yılı içinde Manisa ili Demirci ilçesinde random yöntemiyle seçilen Makine Kimya İlköğretim Okulu 6.sınıflarında 34 kişi oluşturmaktadır. Sınıflardan biri kontrol grubu olarak diğeri ise deney grubu olarak random yöntemi ile belirlenmiştir. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak ders işlenirken, deney grubunda ise çoklu zeka yöntemi kullanılarak ders işlenmiş ve konular “Yaşamımızda Elektrik “ konusuna uygun olarak seçilen öğretim teknolojileriyle işlenmiştir. Veriler SSPS-20 programında, ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, çoklu zeka kuramında teknoloji entegrasyonun öğrencilerin farklı zeka alanlarına hitap etmediği, zeka düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı, akademik başarılarının da her iki grubun başarı düzeylerinin arttığı ancak deney grubu lehine daha başarılı olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubunun tutumları arasında anlamlı bir fark gözlenmiş,uygulama sonucunda deney grubu yükselirken kontrol grubu düşmüştür.Hatırlama düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effects of the integration of tecnologyinto Science teaching process on the students’ multiple intelligence fields, attitudes, academic success and recalling level. The participants of the study are 34 sixth grade students chosen randomly from Makine Kimya Primary Schoolin 2010-2011 academic year in Demirci, Manisa. Randomly, one of the classes was determined as the experimental group and the other one as the control group. The control group was taught traditionally whereas the experimental group was taught by using multiple intelligence theory based education and the lessons were performed bye using chosen instructional tecnologies suitable for “Electiricty in Our Lives” topic. In order to analyse the data, the SPSS-20 package program was used and ANOVA statistics were applied. Finally, the results indicated that the integration of tecnology into Sience teaching process didn’t affect and cause significant difference on the students’ multiple intelligence fields and their level. Both the experimental group’s level and the control group’s level of success increased and there was a significant difference between them in favor of experimental group. There was a significant difference between the attitudes of experimental group and control group. As a result of the teaching process the attitudes of experimental group increased but the attitudes of control group decreased. In terms of recalling level there was a significant difference between the groups in favor of experimental group. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :