Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin müzik dersleri kapsaminda aldiklari blokflüt eğitimine yönelik bakiş açilari

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi 1, Mersin Üniversitesi 2
Görüntülenme :
843
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim okullarında verilen müzik eğitiminin çocukların yaşantısına olumlu etkileri göz önüne alındığında, lisans döneminde sınıf öğretmeni adaylarına verilen müzik eğitiminin ve müzik eğitimi kapsamında verilen çalgı eğitiminin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının “müzik” ve “müzik öğretimi” derslerinde çalgı eğitimi kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Niğde Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2. Sınıfında öğrenim gören 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olup, araştırma kapsamında öğrencilere, 14 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu, öğrencilerin yarıdan fazlasının üniversite öğrenimlerinden önce almış oldukları müzik eğitimlerini yetersiz bulduğu, sınıf öğretmenleri için müziksel donanımın ve blokflüt eğitiminin büyük ölçüde önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

When considered taught in positive effects on children of music education taught in primary schools, it is also considered of having vital importance to give music education and an instrumental ability to primary school teachers during their undergraduate education. In a research done with this line of thinking, the opinions of teacher candidates are gathered on recorder education given under instrument education in music and music education. The participants of the study is made up of 261 students attending 2011-2012 academic year second grade primary school teaching both at Mersin and Niğde University. The study was designed as a descriptive study in survey method. In the study, a survey of 14 questions have been asked to the students. Descriptive statistics techniques are used in the analysis of the obtained data. Findings of the survey revealed that, more than half of the students are of the opinion that they find their music education given before university years are insufficent and they also believe that music and recorder education is essential for primary school teachers. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :