Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin genetiği değiştirilmiş organizmalara (gdo) ilişkin algilarinin metaforlar araciliğiyla analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
705
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) ilişkin algılarını metaforlar yolu ile belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okumakta olan toplam 182 katılımcı oluşturmaktadır. Nitel özellik taşıyan bu araştırmada katılımcılardan “genetiği değiştirilmiş organizmalar ………. gibidir, çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adayları genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin toplam 124 metafor geliştirmişlerdir. Geliştirilen metaforlar; “sağlığa zararlı etkisi bakımından”, “farklı görüntüye sahip olması bakımından”, “yararlı görünüp zararlı etkilere sahip olması bakımından”, “asıl özelliğini kaybetmesi bakımından” ve “insanlığa yararları bakımından” olmak üzere beş ayrı kategori altında incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili genel olarak olumsuz algılara sahip olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the primary school prospective teachers’ perceptions about genetically modified organisms (GDO) analysis through metaphors. The survey’s work group is composed of 182 attendants that are students of Sakarya University Faculty of Education Primary School Teaching Department. The research have the feature of qualitative characteristics, the applicants are asked to complete the sentence “Genetically modified organisms are like ………, because …………” In this scope; process of analyzing and interpretation of developed metaphors of the prospective teachers’ are performed through 3 phases; (1) determination of metaphors (2) classification of metaphors (3) category development. Prospective teachers participated in the survey developed 124 metaphors about the genetically modified organisms. Developed metaphors are reviewed under 5 different categories which are: “ in respect to deleterious effect”, “in respect to having different image”, “in respect to seeming beneficial but having harmful effects”, “ in respect to losing the real feature” and “ being beneficial to humanity” The most frequently encountered categories were disease, cancer, corn, modified car and extreme makeover. According to survey results: in general it can be said that; prospective teachers have negative perspectives about the genetically modified organisms. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :