Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul birinci sinif öğrencileri için yazilim geliştirme alaninda müfredat öneris

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda; bilgisayarlar, günlük hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Bu yer edinmedeki temel neden donanımdaki küçülme ve ucuzlama yanında, birçok konuda yazılımın geliştirilmiş olmasıdır. Yazılım geliştirme araçlarının çoğalması ve yazılım eğitiminin yaygınlaşması yazılımların çoğalmasının önemli nedenlerindendir. Yazılım eğitimi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ağırlıklı olarak lisans düzeyinde yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda, özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı sevdirmek ve bu sürece öğrencileri daha erken yaşta başlatma çalışmaları vardır. Öğrencileri yazılım geliştirmeye teşvik etmeye yönelik çalışmalar için Scratch gibi çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 2012 yılında değişen eğitim sistemiyle Türkiye de, ortaokullarda seçmeli olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersi öğretim programı incelenmiş ve Scratch içeren bir müfredat modeli önerilmiştir. Söz konusu öneri yapılırken; özellikle dersin, belirli bir müfredatının olmayışı dikkate alınmıştır. 

Özet İngilizce :

As a result of rapid advances in computer technology; computers, has an important place in our daily lives. The main reason of this located, downsizing and cheapen hardware as well as software has been developed in many aspects. Proliferation of software development tools and software training are important causes of the proliferation of software. Software training like all over the world, mainly in Turkey is at the undergraduate level. However, recently, especially in developed countries, it works that students are starting at an earlier age and software endearing. There are a lot of developed tools for this purpose such as Scratch. In this study, ranging from education system in Turkey in 2012, taught in secondary schools as an elective course, Information Technology and Software (BTY), curriculum are examined and a curriculum model is proposed with Scratch. When it comes to recommendation; especially the absence of a specific curriculum of the course were taken into account.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :