Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesinde geri dönüşüm kavrami: aile katilimli proje tabanli bir program orneği

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Erken dönemlerde çocukların çevrelerine karşı farkındalık yaratmak, duyarlılıklarını arttırmak için somut deneyimler sağlamak çevre eğitiminin önemli basamaklarından geri dönüşüm kavramıyla mümkün olabilmektedir. Geri dönüşüm kavramının kalıcılığını sağlamak amacıyla geliştirilen aile katılımlı proje tabanlı programın 60-72 aylık çocuklara etkilerini incelemek için ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel araştırma modelli çalışma yürütülmüştür. Çalışma 2010-2011 eğitim yılında M.Ü. Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi’ne devam eden 15’i kontrol, 15’i deney grubu olmak üzere 30 çocukla sürdürülmüştür. Çocuklar aileleriyle sunumlar hazırlamışlar, süreç içinde bir canlandırma filmi çekmişlerdir. Program
uygulamalarının öncesinde ve sonrasında Geri Dönüşüm Kontrol Listesi ve Geri Dönüşüm Değerlendirme Formu ile veriler toplanmış; programın etkisini belirlemek amacıyla non-parametrik Mann Whitney-U Testi, Kruskal Wallis-H Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, aile katılımlı proje tabanlı
öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan geri dönüşüm programına katılan deney grubundaki çocukların geri dönüşüm kavramı kazanımının, kontrol grubundakilere göre daha fazla geliştiği ve programın etkili olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In early childhood, raising the childrens’ awareness about their environment, providing concrete experiences to increase their sensitivity is possible with recycling concept which is an important step of environmental education. Pre-test and post-test control group experimental research model was used to examine the effects of the project based family involvement programme on 60-72 month children, which is developed to provide the permanence of the recycling concept. The study was conducted in 2010-2011 training period with 30 students, 15 of which were control group and the other 15 were experimental group from M.Ü. Prof.Dr. Ayla
Oktay pre-School. The children prepared presentations with their families and shooted an animation film. Before and after the programme applications the data was collected via recycling control list and recycling evaluation form. To examine the effect of the programme non-parametric Mann Whitney-U Test, Kruskal Wallis-H Test and Wilcoxon signed ranks test were used. In conclusion, it was found that the gain of recycling concept in experimental group developed more than those in the control group, and the programme was effective.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :