Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin matematik dersinde ürün seçki dosyasi hazirlama, değerlendirme ve akademik başari konusundaki görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, öğretmenlerin ürün seçki dosyalarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve akademik başarıya etkisine ilişkin görüşlerini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 bahar döneminde Adana ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan 23 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine gidilmiş ve branş, cinsiyet, mezun olunan okul türü, farklı mesleki kıdemdeki öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu görüşme formu içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ürün seçki dosyalarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi konusunda olumlu görüşlerde olduğu ancak bu dosyaların değerlendirilme aşamasında bazı sorunlarla karşılaştıkları söylenebilir.

Özet İngilizce :

The main purpose of the study was to figure out the teachers’ views about preparing, assessing portfolios and academic achievement in mathematics class. The population of the study was 23 teachers working at public primary schools in central districts of Adana province in 2011-2012 spring semesters. For sampling, maximum variety strategy was used and the teachers from different branch, gender, graduation type and working experience were interviewed. As data collection tool, semi structured interview form was used and this form analyzed through the content analysis. At the end of the study it can be concluded that while the teachers have positive views related to preparing, assessing portfolios and academic achievement in mathematics class, they face a problem about assessment process. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :