Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin ders çalişma yaklaşimlarinin üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmen adaylarındaki ders çalışma yaklaşımlarnını, mezun oldukları üniversite türüne, üniversitede öğrenim gördükleri alana ve cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni, ders çalışma yaklaşımları, bağımsız değişkenleri ise mezun olunan üniversite, üniversitedeki alan ve cinsiyet olarak belirlenmiş, çalışma grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Sertifika Programına devam eden 293 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları “Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği” ve “Demografik Bilgiler Formu”dur. Verilerin analizinde, bağımsız gruplarda t-testi analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının, mezun oldukları üniversite, öğrenim gördükleri alan ve cinsiyete göre farklılaştığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, whether the approaches of prospective teachers to studying vary or not by the type of the universities they graduated, their majors, and gender was examined. The dependent variable of the study was the approaches to studying, and the independent variables were the university they graduated from, the majors at the university, and gender. The participants of the study were 293 prospective teachers attending the teaching certificate program (Pedagogical formation) at Yıldız Technical University. The data for this study were collected through “Approaches to Studying Scale” and “Demographic Information Form”. The obtained data were analyzed using t-test. The results indicate that the approaches of prospective teachers to studying vary by the universities they graduated, their majors, and gender.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :