Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarinin bilim-kurgu filmlerine yönelik görüşlerinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanın merak duygusunu besleyen ve geliştiren, evrendeki oluşumlar ve insanın hayal gücüdür. Bu açıdan bakıldığında, hayal gücünü geliştirebilecek önemli araçlardan birisi de bilim-kurgu filmlerdir. Matematik ve Fende ise hayal gücünün etkisinin yansımaları inkâr edilemez bir gerçektir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının bilim-kurgu filmlere yönelik görüşlerinin cinsiyet, mezun olunan lise türü, okulöncesi eğitim, akademik başarı ve öğrenim gördükleri bölüm açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bilim-kurgu filmlerine yönelik görüşlerini belirlemek üzere Çemrek ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla bilgisayarda çözümlenerek yorumlanmış ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Things contribute and develop human sense of wonder are constitutions around the world and ability of imagination. In this respect, it can be said that one of tools develop imagination ability is science fiction movies. Besides, it is disputable that effects of mathematics and science on imagination. In this research, opinions of preservice elementary mathematics and science teachers on science fiction movies are investigated with respect to kind of high school, gender, pre-school education, academic success and enrolled department. In the work, to collect data, a scale developed by Çemrek et al (2005) is used. The obtained data interpreted by aid of SPSS statistical programme and recommendations were given in the light of results gathered at the end of this analysis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :