Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

M-öğrenme tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
916
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin m-Öğrenmeye ilişkin tutumlarını ölçmeyi amaçlayan bir tutum ölçeğinin geliştirilme aşamasındaki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yer almaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla yapılan faktör analizleri sonucunda 21 ölçek maddesinin 4 faktörde toplandığı ve ölçeğin toplam varyansın % 51,116’sını açıkladığı belirlenmiştir. Alt üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonucuna göre, ölçeğin olumlu ve olumsuz derecede tutuma sahip olanları ayırt edebime konusunda oldukça yeterli olduğu saptanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin tamamına ait iç tutarlılık katsayısı 0,881 olarak bulunmuştur. Faktör toplam puanlarının birbiriyle ilişkisi pozitif yönde düşük ve orta düzeyde iken bütün faktörlerin ölçeğin tamamıyla ilişkisi oldukça yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bulguları ölçeğin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin iyi düzeyde olduğuna işaret etmektedir. 

Özet İngilizce :

This research involves validity and reliability studies of a developing attitude scale that aims to measure the attitudes of university students towards mobile learning (m-learning). As a result of factor analyses to test the construct validity of the scale; it is identified that 21 scale items unite in 4 factors and explains 51,116% of the scale’s total variance. According to the results of item analysis based on the difference of lower-upper groups; it is determined that the scale is highly sufficient on differentiating the ones with positive and negative attitudes. In consequence of the reliability analysis; the coefficient of internal consistency regarding the whole scale is found 0,881. While the correlation of total factor points are in positively low and medium levels; the relation between the whole scale and all factors are notably high. The findings of the study indicates that the validity and reliability features of the scale are fine. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :